Priser för Ineras tjänster

Underskriftstjänsten

Privata vårdgivare kan beställa erbjudandet Underskriftstjänsten – Bas.

Uppstartsavgift

46 800 kr per anslutet system.

Abonnemangsavgift

3 300 kr/månad.

Till toppen av sidan