Aktuellt

Inera lanserar ny tjänst för elektroniska underskrifter

Tidigare i år lanserade Inera möjligheten till inloggning med Mobilt SITHS. Nu lanseras Underskriftstjänsten, en ny tjänst för säkra elektroniska underskrifter som bygger på samma teknik. Underskriftstjänsten gör det möjligt att skriva under dokument elektroniskt med SITHS eID på kort eller med Mobilt SITHS.

Underskriftstjänsten kommer att erbjudas till kommuner, regioner, statliga myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade. Den är lätt att integrera med e-tjänster och är också lätt att anpassa efter verksamhetens behov.

Tjänsten följer gällande standarder och de elektroniska underskrifterna är giltiga utanför den egna organisationen. Den följer också Referensarkitekturen för elektronisk underskrift och stämpel, som är en påbyggnad av Referensarkitekturen för identitet och åtkomst.

Tjänsten har följande fördelar:

  • Det finns en stark koppling till vem som har skrivit under, och när det gjordes.
  • Det går inte att göra ändringar i det undertecknade dokumentet utan att underskriften bryts.
  • Flera användare som befinner sig på olika geografiska platser kan skriva under samma dokument.

Det har även tidigare gått att skriva under dokument elektroniskt med SITHS, men den lösningen bygger på gammal teknik som håller på att fasas ut. Lösningen har även brister när det gäller följsamhet till standarder.

Underskriftstjänsten bygger på den nya tekniken för autentisering med SITHS. Det gör att det är möjligt att skriva under med SITHS eID på kort och Mobilt SITHS .

Ett exempel där Underskriftstjänsten används redan idag är Webcert, som är en del av Intygstjänster.

Att ansluta en e-tjänst till Underskriftstjänsten går administrativt till på ungefär samma sätt som att ansluta till Säkerhetstjänsters IdP. Dock är den tekniska integrationen annorlunda.

Lanseras 15 september

Från och med den 15 september 2021 kommer det gå att läsa mer och beställa Underskriftstjänsten på inera.se.

Fram till dess kan du läsa mer på Underskriftstjänstens egen informationsyta.

Mer information

Läs om hur Webcert är integrerad med Underskriftstjänsten:

Ny underskriftstjänst - Webcert

Till toppen av sidan