Gå till innehåll

Styrning och ledning

Inera ägs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samt regioner och kommuner.

Inera arbetar nära sina ägare och har grupper för styrning, beredning och rådgivning där regioner och kommuner deltar med kompetens från politiker, tjänstemän och experter. 

Ägarrådet

Ägarrådet är Ineras högsta beslutande organ. De träffas/har möte en gång per år och tar då beslut kring strategiska, ekonomiska och viktiga övergripande frågor för bolaget. Vid ägarrådet ska alla ägare representeras, dock kan detta ske via ombud. 

Information om Ineras ägarråd finns hos Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Styrelse

Styrelsen beslutar om frågor som är av väsentlig betydelse och övergripande natur som rör Ineras verksamhet.

Vd och ledningsgrupp

Vd planerar och följer upp Ineras verksamhet och ansvarar för att bolaget följer gällande lagstiftning.
Ledningsgruppen är rådgivande organ till vd.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen bereder styrelsens ärenden och ska löpande rapportera och stämma av med styrelsen och samtliga huvudmän.

Programråd

Programrådet är Ineras kanal för förankring, dialog och samverkan med regionerna och kommunerna kring det gemensamma arbetet med digitalisering.

Juridik och informationssäkerhetsråd

Juridik och informationssäkerhetsrådet är ett rådgivande forum där Inera kan kvalitetssäkra juridiska och informationssäkerhetsmässiga tolkningar.

Arkitekturråd

Arkitekturrådet hanterar arkitekturfrågor och är rådgivande instans till Inera.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan