Om Inera

Så styrs Inera

Inera ägs av SKR Företag samt Sveriges regioner och kommuner. Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform och ingår i SKR-koncernen. Ägarrådet är det högsta beslutande organet. Inera leds av en styrelse som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med ägarnas intention.

Aktuella artiklar

 • Ägarråd

  Ägarrådet är Ineras högsta beslutande organ.

 • Årsstämma

  Årsstämman äger rum en gång per år. Ägarna har förbundit sig, enligt aktieägaravtalet, att vid stämman rösta i enlighet med de beslut som tagits vid ägarrådet. Vid årsstämman inbjuds alla ägare att närvara, detta kan med fördel ske via ombud.

 • Styrelse

  Inera leds av en politisk styrelse som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med huvudmännens intention.

 • Vd och ledningsgrupp

  Ledningsgruppen är rådgivande organ till vd och består av avdelningschefer.

Till toppen av sidan