Om Inera

Så styrs Inera

Inera ägs av SKR Företag samt Sveriges regioner och kommuner. Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform och ingår i SKR-koncernen. Ägarrådet är det högsta beslutande organet. Inera leds av en styrelse som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med ägarnas intention.

Aktuella artiklar

Ägarråd

Ägarrådet är Ineras högsta beslutande organ.

Årsstämma

Årsstämman äger rum en gång per år. Ägarna har förbundit sig, enligt aktieägaravtalet, att vid stämman rösta i enlighet med de beslut som tagits vid ägarrådet. Vid årsstämman inbjuds alla ägare att närvara, detta kan med fördel ske via ombud.

Styrelse

Inera leds av en politisk styrelse som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med huvudmännens intention.

Vd och ledningsgrupp

Ledningsgruppen är rådgivande organ till vd och består av avdelningschefer.

Till toppen av sidan