Gå till innehåll

Begränsning för anslutning till tjänster

Ineras uppdrag är att arbeta med Sveriges regioner och kommuner, deras leverantörer samt vårdgivare som har avtal med region och/eller kommun. Begränsning för anslutning till Ineras tjänster gäller därför för privata vårdgivare utan vårdavtal med landsting eller region

Grundläggande är att Inera ska följa kommunallagen, lokaliseringsprincipen (inget region eller kommun har ett nationellt ansvar i enlighet med kommunallagen utan endast ett lokalt ansvar enligt lokaliseringsprincipen i kommunallagen) och självkostnadsprincipen. Vidare ska Ineras uppdrag ha anknytning till den kommunala kompetensen, det vill säga till ägarnas uppdrag. Inera får inte ta på sig andra uppgifter än de som Ineras ägare kan utföra.

Det innebär att Inera inte kan sälja tjänster till privata utförare av vård utan avtal med en region eller en kommun och inte heller till deras systemleverantörer.

Under vissa förhållanden kan undantag göras från denna regel, men då krävs en utredning utifrån flera perspektiv, som exempelvis juridik, patientsäkerhet, integritet och konkurrensförhållanden. Utredningen behöver initieras av Ineras ägare eller finansieras av eventuella intressenter.

För mer information kontakta Kundservice.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan