Ineras uppdrag

Inera ägs av SKL Företag samt landsting, regioner och kommuner och ägarna har gett bolaget i uppdrag att utveckla gemensamma lösningar som bidrar till att effektivisera verksamheter. Inera koordinerar utveckling och förvaltning av gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare.

Genom gemensam utveckling kan utvecklings- och förvaltningskostnaderna sänkas, och utvecklingstakten hållas genom ett mer samordnat arbete. 

Inera stödjer verksamhetsutveckling i landsting, regioner och kommuner, med kvalitetssäkrade digitala tjänster, koordinering av digital utveckling samt kompetens inom interoperabilitet.

Från och med 2017 erbjuds kommunerna att bli delägare i bolaget. Läs mer om det under rubriken Breddat ägande i Inera. Former för förankring med kommunerna i de grupperinggar som finns tas fram successivt under 2017.