Gå till innehåll

Pascal

Frågor och svaren nedan beskriver ärenden som förekommer ofta vid kontakt med Kundservice supportfunktion för Pascal.

Syftet är att hjälpa lokala och regionala servicedeskfunktioner med färdiga svar på de vanligast förekommande frågorna. Informationen uppdateras regelbundet, vi har även samlat allt i ett dokument.
 

Visa/Dölj mer information

Användare kan inte logga in

 • Svar på frågan

  En vanlig fråga till supporten rör användare som inte kan logga in i verktyget, oftast på grund av bristfällig eller felaktig HSA-information. Vänligen kontrollera med lokal/regional HSA-administration att all information finns inmatad innan inloggningsproblem anmäls till den nationella supporten.

  Kommer felmeddelandet "Error 403..." eller "Denna sida kan inte visas" upp vid inloggning är det sannolikt ett problem med brandväggar eller med lokalt nätverk. Kontrollera mot sidan 9 i dokumentet Checklista - Säkerhetslösning för Pascal på denna sida.

  Senast uppdaterat: Onsdag 31 maj 2017

Visa/Dölj mer information

Beställningar blir avvisade

 • Svar på frågan

  Vid beställning av helförpackning kan beställningen få status "avvisad". Detta beror på att dosapoteket avvisat beställningen. Orsaken till detta kan variera men oftast skriver dosapoteket ut anledningen i "meddelande från dosapoteket". Du ser meddelandet genom att klicka på kuvertsymbolen. Vanliga orsaker till avvisning är:

  • Restnotering, varan finns inte för leverans. Ibland finns ett preliminärt datum när varan kommer in igen men så är inte alltid fallet
  • Varan är utgången och finns inte längre i sortimentet eller har tagits bort från marknaden helt
  • Receptet är inte längre giltigt, det kan vara slutexpedierat, utgånget
  • Receptet expedierades nyligen, och kan inte expedieras igen inom förmånen

  Kom ihåg att det är receptets och varans status vid expeditionstillfället som gäller, inte som det var vid förskrivningstillfället.

  Har du frågor angående beställning ska du kontakta dosapoteket per telefon.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

När kommer Akut beställning?

 • Svar på frågan

  Om du förskriver ett dispenserat läkemedel och väljer akutleverans, skickas en ny dosrulle ut och är framme oftast inom 2 vardagar men maximalt 4 vardagar efter förskrivningen. För hela förpackningar måste du även göra en beställning för att förpackningen skall bli hemskickad. Det räcker inte att förskriva den akut med dagens datum.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Förnya flera recept samtidigt

 • Svar på frågan

  När du har valt flera recept och klickar på knappen "Förnya" får du fram en lista med alla de recepten som ska förnyas. Om vissa av dessa recept inte kan förnyas får du upp information om detta och måste stänga/klicka på ett kryss i högra hörnet för att få bort dessa från listan. Om du inte gör det, kommer "Förnya" knappen fortfarande vara gråmarkerad och du kan inte gå vidare med att förnya de resterande recepten. En orsak till att receptet inte kan förnyas är att det kan vara för tätt inpå sista giltighetsdag. De recept som du inte kan förnya ska du använda Ändra funktionen för istället.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Kan man byta leveransadress i Pascal?

 • Svar på frågan

  Nej, för att byta leveransadress måste du vända dig till ditt dosapotek. Detta på grund av du inte har tillgång till det nya boendets stopptider och första dosdagar och därmed inte kan veta om det blir ett glapp eller överlapp i patientens medicinering. Detta sköter därför dosapoteket och du kontaktar dem via meddelanden eller tel/fax.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Dosrecept

 • Svar på frågan

  Dosreceptet är en av läkemedelsverket fastställd receptblankett som finns tillgängligt för utskrift av eHäslomyndigheten. Synpunkter på dosreceptet kan du skicka till eHälsomyndigheten. servicedesk@ehalsomyndigheten.se

  Läkemedelsverket har beslutat att dosreceptet inte längre är en giltig recepthandling från årsskiftet. Det är inte klart hur länge man kommer att kunna skriva ut dosreceptet i Pascal. En ersättningsutskrift över patientens recept kommer tas fram av eHälsomyndigheten.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Ordinationshandling

 • Svar på frågan

  Ordinationshandlingen är vårdens dokument, och ger en tydlig utskrift över patientens aktuella läkemedelslista. Används som underlag för delegerad personal vid utdelning av läkemedel och som underlag för signeringslista. Synpunkter på ordinationshandlingen kan du skicka genom Kundservice.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Söka Ordinationsansvarig enhet och Leveransadress

 • Svar på frågan

  Vid nyregistrering eller uppdatering av patientuppgifter kan det ibland vara svårt att hitta patientens ordinationsansvarig enhet eller leveransadress. Ofta beror detta på att den enhet du söker kan vara upplagd under ett annat namn än du tror.

  Tips är att då söka på bara ort och i den lista som visas välja den enhet du söker Sökexempel: Ange 1-3 tecken i fältet Namn och/eller Ort. Man kan söka på bara ort eller på bara namnet, det är inte tvingade att skriva i både sökfälten.

  Hittar du inte namnet, kontakta ditt dosapotek och fråga hur vårdenhet/leveransadress är namngiven. (Detta är en uppgift som dosapoteket registrerar).

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Kan inte registrera patienten i Pascal

 • Svar på frågan

  Vid registrering av en ny dosapatient kommer upp felmeddelande: "fel vid skapa dosunderlag. Patienten saknar HKDB samtycke".

  Patienter som inte är med i HKDB (högkostnadsskyddregistret) kan inte vara dospatienter. D.v.s. först måste de ge sitt samtycke till att vara med i HKDB, sedan kan dosunderlaget skapas i Pascal. Samtycke kan registreras på ett närliggande apotek eller be din dosaktör att registrera samtycket.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Kan/får sjuksköterska registrera en ny dospatient?

 • Svar på frågan

  En sjuksköterska kan bara förbereda uppgifter men inte registrera dossamtycke. Det kan bara en läkare med personlig förskrivarkod göra.

  För sköterskor heter knappen Förbered Dospatient

  För läkare med personlig förskrivarkod heter knappen Registrera som dospatient

  En läkare kan även själv mata in alla patientuppgifter, registrera samtycke och skapa dosunderlag på samma gång.

  Läkaren kan förskriva direkt efter att patienten är registrerad. OBS! Viktigt att skilja på att registrera och ordinera: en läkare kan ta samtycke och en annan kan förskriva mediciner. Det kan vara samma läkare men det behöver det inte vara.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Får man en varning om man gör en beställning på sista uttaget på receptet?

 • Svar på frågan

  Ja, man får information att receptet kommer bli slutexpedierat när man lägger beställningen.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Vilken information får man av knappen beställningar på startsidan? Vilken funktion är den tänkt att fylla?

 • Svar på frågan

  Det finns två flikar: "Pågående" och "Expedierade" under beställningar.

  Det finns två sökalternativ för att söka vilka beställningar gjordes:

  • att söka på beställningar till samma leveransadress, dvs. vilka beställningar gjordes från t. ex "Boende Vingen" i Norrbotten; och du kan se alla beställningar som gjordes, men.... INGEN KOPPLING TILL PATIENTEN (inget namn eller personnummer) pga PDL (Patientdatalagen).

  Under "Pågående" ser man rubriker: läkemedel/handelsvara, beställd av läkare X, leveransadress, beställningsdatum, planerad leverans, status t ex "AVVISAD". Under" Expedierade" ser man rubriker: läkemedel/handelsvara, beställd av läkare X, leveransadress, beställningsdatum

  • att söka på "mina beställningar" där du är behörig vårdpersonal (ssk, läkare) för att titta på alla dina beställningar, patientens personnummer, namn är synlig. Där kan du se även avvisningskommentaren om Dosapoteket har angett orsak till avvisning.

  Man kan se historik i tre månader, status på beställningar: mottagen, pågående, avvisad, avbeställt, i fliken "expedierad" visas alla expedierade.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Kan man någon gång beställa fler förpackningar än de som är förskrivna per uttag (om det finns tillräcklig totalmängd kvar på receptet)?

 • Svar på frågan

  Nej, systemet bevakar att du bara kan beställa det som är förskrivet per uttag.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Visning av hur många uttag som kvarstår, visning av förpackningsstorlek: vad kan man se det?

 • Svar på frågan

  Klicka någonstans på fältet

  Skärmdump på övrefält i Pascal verktyg

  Information om läkemedlet expanderas till:

  Skärmdump på expanderad vy av läkemedelsinformation i Pascal verktyg

  Förpackningsstorlek syns under fliken "Läkemedel" när man expanderar. Om du klickar på "Mer

  Skärmdump på Mer fliken under expanderbar läkemedelsinformation i Pascal verktyg

   Om du klickar på "Mer" under rubriken "Leverans/Expedition", ser du:

  Skärmdump_FaQ_antal förpackningar och uttag i expanderbar läkemedelsinformation i Pascal verktyg

  Antal förpackningar per uttag för helförpackningar,  antal uttaget (där visas slutexpedierat på de recept som är giltiga men har inga uttag kvar), förpackningsstorlek, utbytbarhet, expedieringar med mera.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Regelbundenhet, om en dag i veckan väljs, kan man se vilken dag detta blir?

 • Svar på frågan

  Vid valet en dag i veckan läggs läkemedlet på den dag som insättningsdatumet är. Är detta en fredag kommer det att bli fredagar som läkemedlet ges på och så vidare.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Länk till Kreditansökan för dospatienter i Pascal

 • Svar på frågan

  Kreditansökan/delbetalning, går länken för detta till rätt underlag? I Pascal finns länkar till den rätta kreditansökan för respektive dosaktör (Apoteket AB, Svensk Dos, Apotekstjänst), den ligger längst ner under rubriken "Ordinationsansvarig enhet" när man registrerar en ny patient.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Varför kan man ändra allt utom ordinationsorsak vid ändring/sätt in igen?

 • Svar på frågan

  Det går aldrig att ändra ordinationsorsak. Görs förändringar som påverkar ordinationsorsaker, då behöver man göra en ny ordination, det hör ihop med styrbarhet och kopplingar i systemet.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Ändra patientstatus

 • Svar på frågan

  Under "ändra patientuppgifter" kan du ändra status till pausad/pågående expedition.
  Pausad =Ingen leverans av dospåsar sker = (t.ex. inlagd på sjukhus, tillfälligt uppehåll). Beställningar av helförpackningar påverkas inte och fortsätter som vanligt.
  Du kan avsluta en patient som har avlidit eller inte ska vara dospatient längre direkt i Pascal. Gå till "avsluta dosexpedieringen" under "Ändra patientuppgifter".
  Kommentarsfältet till dosapoteket genererar vanligt meddelande till Dosapoteket.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Hur ordinerar man licens och extempore?

 • Svar på frågan

  De flesta licensläkemedel och Extempore är sökbara i Pascal med namn och kan förskrivas som vanligt. Om du inte hittar det läkemedlet du söker, sök på gruppvarunummer 660000 för Extempore och 670000 för licensläkemedel.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Registrering av ny dospatient och validering av e-recept.

 • Svar på frågan

  Vid registrering av ny patient är det viktigt att förstå att alla befintliga e-recept automatiskt kommer in i Pascal och visas där. När e-recepten kommer in i Pascal är de alltid hela förpackningar och det innebär att om man vill ha läkemedel dispenserade i rullar måste dessa recept ändras till dispenserade.
  Alla recept som fanns när patienten blev dospatient måste bekräftas dvs. någon måste ta ställning till om de skall sättas ut, ändras, tex. till dispenserad, eller vara kvar som hel förpackning.
  Man får information genom att frågan kommer upp till läkaren om denne vill ta ställning till dem befintliga e-recepten när denne registrerar en ny dospatient, men läkaren behöver inte ta ställning till dessa om man inte vill. Då syns dessa som overifierade och ligger med en orange ”bulle”.
  E-recept som kommit in efter att patienten har blivit dospatient visas som blå/gröna ”bullar”.

  Senast uppdaterat: Onsdag 26 oktober 2016

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan