Alla tjänster A-Ö

Legitimeringstjänst IdP för medarbetare

Legitimeringstjänst IdP för medarbetare används för att verifiera medarbetares identitet vid inloggning i system och e-tjänster med SITHS eID samt leverera information om användarens behörighet. Tjänsten möter lagkrav på stark autentisering för delning av journaluppgifter mellan vårdgivare.

Om Legitimeringstjänst IdP för medarbetare

Legitimeringstjänst IdP för medarbetare är en IdP som är anpassad för att fungera tillsammans med Ineras infrastruktur för identitet- och åtkomsthantering. Den används för att kontrollera och fastställa användares identitet vid inloggning med SITHS eID i anslutna system och e-tjänster. IdP:n levererar även information om användarens behörighet, som hämtas från Katalogtjänst HSA. Med den informationen kan den anslutna e-tjänsten bestämma vilka funktioner och vilken information som användaren ska få åtkomst till.

Tjänsten gör det möjligt att uppfylla kraven på stark autentisering som ställs i lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och Socialstyrelsens föreskrifter när journaluppgifter ska delas mellan vårdgivare. Utöver det kan tjänsten användas för administrativa verksamhetssystem.

Fler tjänster för autentisering

Legitimeringstjänst IdP för medarbetare är en av de möjligheter som Inera erbjuder för autentisering av användare. Läs om de olika möjligheterna:

Statistik över användning

Här hittar du statistik över användningen av Legitimeringstjänst IdP för medarbetare, till exempel antal inloggningar:

Så fungerar Legitimeringstjänst IdP för medarbetare

När en användare loggar in i en ansluten e-tjänst kontrollerar IdP:n vem det är som vill logga in och sammanställer uppgifter om användaren i en så kallad biljett. Uppgifterna hämtas från Katalogtjänst HSA. Biljetten används av e-tjänsten för att styra vad användaren ska få se och göra.

IdP:n har stöd för Single Sign On, eller SSO. Det innebär att användaren endast behöver logga in en gång för att få tillgång till flera olika e-tjänster.

E-tjänster där användarna loggar in med SITHS e-legitimation, antingen på kort eller mobilt, kan ansluta till IdP:n.

För att kunna nyttja tjänsten måste kunden ansluta sin e-tjänst till IdP. Alla kopplingar till SITHS eID och Katalogtjänst HSA sköter Inera om.

Läs mer om Legitimeringstjänst IdP för medarbetare:

Tjänsten följer referensarkitekturen för identitet och åtkomst

Legitimeringstjänst IdP för medarbetare är en infrastrukturkomponent som är utvecklad enligt referensarkitekturen för identitet och åtkomst. Det finns flera filmer som beskriver hur Inera har realiserat de olika delarna av referensarkitekturen, bland annat autentisering och auktorisering av användare, där IdP:n spelar en viktig roll.

Pris och beställning

IdP erbjuds till regioner, kommuner, myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade.

IdP erbjuds både via direktanslutning och via agent. En agent är en organisation som har blivit godkänd av Inera för att ansluta en e-tjänst eller ett system till Ineras infrastruktur. Ineras kunder kan sedan använda en eller flera av Ineras tjänster via agentens anslutning. Agenten får inte själv nyttja anslutningen för att använda tjänsterna.

Förutsättningar

För att kunna använda IdP behöver din organisation vara ansluten till flera av Ineras andra tjänster.

Katalogtjänst HSA – används av IdP som så kallad attributkälla för att kontrollera och fastställa en användares identitet samt sammanställa användarens behörighetsstyrande attribut vid inloggning i en ansluten e-tjänst. För att få SITHS e-legitimation behöver användaren finnas med i HSA-katalogen.

Identifieringstjänst SITHS – för inloggning i e-tjänster som är anslutna till IdP behöver användaren ha SITHS e-legitimation.

Beställ Legitimeringstjänst IdP för medarbetare

Beställning görs i Ineras kundportal, oavsett om din organisation ska ansluta via direktanslutning eller via agent.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

För organisationer som ska ansluta som agent

Om din organisation vill bli agent för IdP behöver ni teckna agentavtal och beställa anslutning.

Om din organisation redan är agent för IdP får ni ett meddelande via e-post när någon kund har beställt tjänsten och angett att de vill anlita din organisation som agent.

Teknisk anslutning

För att kunna använda IdP behöver din organisation:

För dig som arbetar med Legitimeringstjänst IdP för medarbetare

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet Autentisering och elektronisk underskrift för att få nyheter om Legitimeringstjänst IdP för medarbetare.

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan