Intygstjänster

Webcert

Webcert gör det enkelt att skapa digitala intyg, så att vårdpersonalen får mer tid till patienten. Genom att intygen kan skickas digitalt till exempelvis Försäkringskassan minskar handläggningstiden vid sjukskrivning och rehabilitering. Webcert erbjuds till regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare, både med och utan offentlig finansiering.

Vårdpersonal med surfplatta

Om Webcert

Webcert gör hanteringen av några av de vanligaste intygen enklare och snabbare. Läkare och annan vårdpersonal kan upprätta intyg direkt i vårdinformationssystemet och skicka dem till anslutna mottagare, om patienten gett sitt samtycke till det.

Webcert är en del av Intygstjänster. Intygen som skrivs i Webcert blir synliga för invånaren i Mina intyg och för behörig vårdpersonal i Rehabstöd. Information från intygen ligger också till grund för den statistik som visas i Intygsstatistik.

Regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare, både med och utan offentlig finansiering, kan använda Webcert.

Rätt information – enkelt, snabbt och säkert

I Webcert finns flera olika stöd för den som skriver intyg, exempelvis för att underlätta bedömning av patientens arbetsförmåga och fylla i information om funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Det gör att intygen blir mer kompletta och enhetliga, och att de utgör bättre underlag för beslut. I förlängningen leder det till ökad rättssäkerhet för patienten.

Så fungerar Webcert

Webcert kan användas inbyggt i vårdinformationssystemet eller som en fristående lösning via webbläsaren.

Webcert integrerat i vårdinformationssystemet

Hur det ser ut när Webcert används i vårdinformationssystemet kan variera mellan olika system, beroende på hur integrationen är gjord. Inloggning sker med SITHS-kort via samlad inloggning, eller single sign-on som det också kallas. Det innebär att behöriga användare som är inloggade i vårdinformationssystemet inte behöver logga in igen för att använda Webcert.

Webcert som fristående lösning

Alternativet att använda Webcert som en fristående lösning är främst tänkt för privata vårdgivare som inte har möjlighet att integrera sitt vårdinformationssystem med Webcert.

Det går att logga in med antingen SITHS-kort eller annan typ av e-legitimation som bank-id, mobilt bank-id eller Telia e-legitimation. 

Intygstyper som kan hanteras i Webcert

Följande intygstyper kan hanteras i Webcert:

 • Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning
  vid förlängd skolgång
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning
  vid nedsatt arbetsförmåga
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för sjukersättning
 • Transportstyrelsens läkarintyg avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförarlegitimation
 • Transportstyrelsens läkarintyg diabetes
 • Skatteverkets dödsbevis
 • Socialstyrelsens dödsorsaksintyg
 • Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivare
 • Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperioden

Gör det lättare att fylla i intyg

I Webcert finns flera olika stöd för den som skriver intyg.

För att säkerställa att all nödvändig information finns med när ett intyg signeras visas en varning om det är någon obligatorisk uppgift som saknas. Och när ett intyg ska förnyas fylls en del information i automatiskt.

För den som skriver intyg för sjukpenning visas information från Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd, FMB, för att underlätta bedömning av patientens arbetsförmåga. Det finns också stöd för att fylla i information om funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning baserat på ICF, som är en klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.

Förutsättningar

Webcert erbjuds till regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare, både med och utan offentlig finansiering. 

För att använda Webcert med SITHS-kort behöver din organisation ha följande tjänster på plats:

För att använda Webcert med annan e-legitimation behöver du

Det här behöver din organisation göra

Hur din organisation ska använda Webcert påverkar vad ni behöver göra för att komma igång:

 • Webcert integrerat - För att kunna använda Webcert i vårdinformationssystemet behöver systemet vara utvecklat och anpassat enligt tjänstens tekniska specifikationer. Vanligtvis är det leverantören av vårdinformationssystemet som håller i det arbetet. 
 • Webcert fristående med SITHS-kort - För att kunna använda Webcert som en fristående lösning med SITHS-kort behöver varje vårdenhet som ska kunna utfärda elektroniska intyg anslutas till Webcert. Det är en förutsättning för att ärendekommunikationen med Försäkringskassan ska fungera. Din organisation anmäler vilka vårdenheter som ska anslutas efter att ni har beställt Webcert. 
 • Webcert fristående med e-legitimation - För att kunna använda Webcert som en fristående lösning med e-legitimation behöver du som användare skapa ett användarkonto. Det gör du genom att följa instruktionerna på Webcerts startsida.

Dessutom krävs förändringar i den egna verksamheten. Varje vårdgivare som ska använda Webcert behöver etablera en lokal support och administration för Webcert, ta fram riktlinjer och rutiner för exempelvis logguppföljning samt utbilda personalen i att använda Webcert.

Behöver du hjälp med att använda tjänsten? Välkommen att kontakta oss.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.


Så här felanmäler du tjänsten.

Till toppen av sidan