Pågående utveckling

Utredning av förutsättningar för att erbjuda NPÖ till omsorgen

Under 2024 utreder Inera förutsättningarna för att omsorgen ska kunna ta del av information i Nationell patientöversikt och andra tjänster som till exempel 1177 journal inom ramen för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Utredningen ska vara klar i slutet av andra kvartalet 2024.

Om uppdraget

Uppdraget ska utreda de tekniska förutsättningarna för att omsorgens verksamhetssystem ska kunna ingå i informationsutbyte inom ramen för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

Uppdraget kommer att analysera behörighetsmodell, informatik och teknik för att ge vägledning till vidare utveckling av Ineras tjänster som exempelvis Säkerhetstjänster och Katalogtjänst HSA. Uppdraget kommer även att tydliggöra beroenden mellan Ineras olika tjänster och föreslå lämplig tågordning för framtida utveckling.

Arbetet är fortsättningen på den utredning som genomfördes under 2023 med fokus på de juridiska förutsättningarna för att tillämpa lagen.

Tidplan

Utredningen ska vara klar i slutet av andra kvartalet 2024.

Nästa steg

När utredningen är genomförd kan beslut tas om att genomföra själva utvecklingen av de av Ineras tjänster som berörs för att omsorgen ska kunna ta del av information i Nationell patientöversikt. Därefter är nästa steg att omsorgen också börjar producera information till Nationell patientöversikt.

Mer om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation på inera.se

Så kan den nya lagen tillämpas i praktiken

Nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation möjliggör smidigare informationsdelning mellan aktörer som möter samma individ. Inera har utrett hur lagen ska tolkas i praktiken för att kunna omsättas i digitala system och tjänster. Marie-Louise Hammar i Örebro kommun deltog i utredningen och ser framför allt en stor nytta i att information faktiskt blir dokumenterad och inte stannar i ett telefonsamtal mellan olika medarbetare.

Ny lag underlättar informationsutbyte – med stöd av digitala tjänster

Nu ska det bli enklare för kommuner och regioner att utbyta information om insatser för äldre och invånare med funktionsnedsättning. Det är syftet med en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som började gälla vid årsskiftet. Inera utreder hur lagen ska tolkas i praktiken, för att tillämpas i digitala tjänster.

Se filmer från webbinarier om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Den 22 mars och den 15 maj 2023 höll Inera två kompletterande webbinarier om den nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Då redogjordes för vad den nya lagen innebär för elektronisk delning av information mellan vård- och omsorgsgivare inom kommuner och regioner.

Till toppen av sidan