Utveckling

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Den 1 januari 2023 började en ny lag att gälla som gör det möjligt för kommuner och regioner att utbyta dokumentation med varandra när det gäller insatser för äldre och för invånare med funktionshinder. Syftet med lagen är att personal som hjälps åt med att ge vård och omsorg åt invånare ska ha effektiv tillgång till den information de behöver, vilket i sin tur ska göra vården och omsorgen säkrare och bättre. Lagen gör det också möjligt för invånaren att ta del av dokumentation om sig själv digitalt.

Aktuella initiativ inom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Utredning av förutsättningar för att erbjuda NPÖ till omsorgen

Under 2024 utreder Inera de tekniska förutsättningarna för att omsorgen ska få åtkomst till NPÖ.

Avslutade initiativ inom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Utredning om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Under 2023 studerade Inera lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och utredde hur den ska tolkas i praktiken för att kunna omsättas i digitala system och tjänster.

Mer om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation på inera.se

Så kan den nya lagen tillämpas i praktiken

Nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation möjliggör smidigare informationsdelning mellan aktörer som möter samma individ. Inera har utrett hur lagen ska tolkas i praktiken för att kunna omsättas i digitala system och tjänster. Marie-Louise Hammar i Örebro kommun deltog i utredningen och ser framför allt en stor nytta i att information faktiskt blir dokumenterad och inte stannar i ett telefonsamtal mellan olika medarbetare.

Ny lag underlättar informationsutbyte – med stöd av digitala tjänster

Nu ska det bli enklare för kommuner och regioner att utbyta information om insatser för äldre och invånare med funktionsnedsättning. Det är syftet med en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som började gälla vid årsskiftet. Inera utreder hur lagen ska tolkas i praktiken, för att tillämpas i digitala tjänster.

Se filmer från webbinarier om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Den 22 mars och den 15 maj 2023 höll Inera två kompletterande webbinarier om den nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Då redogjordes för vad den nya lagen innebär för elektronisk delning av information mellan vård- och omsorgsgivare inom kommuner och regioner.

Till toppen av sidan