Evenemang

Se filmer från webbinarier om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Den 22 mars och den 15 maj 2023 höll Inera två kompletterande webbinarier om den nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Då redogjordes för vad den nya lagen innebär för elektronisk delning av information mellan vård- och omsorgsgivare inom kommuner och regioner.

Den 1 januari 2023 infördes en ny lag som gör det möjligt för kommuner och regioner att utbyta information mellan varandra när det gäller insatser för äldre och för invånare med funktionshinder.

På Inera pågick till och med juni 2023 en utredning av den juridiska tillämpningen av den nya lagen. Utredningen omfattade förankring och samsyn mellan kommuner och regioner samt stödjande dokumentation för tillämpning av lagen i digitala tjänster.

På det första webbinariet berättade representanter från Inera grundläggande om lagen och tillämpningar av den. Det andra webbinariet var en fördjupning som redogjorde mer för utredningens slutsatser och rekommendationer.  

På webbinarierna deltog uppdragsledare Maria Ekendahl, jurist Manolis Nymark, IT-arkitekt Patrik Sjöberg och projektledare Brita Nilsson Engström från utredningen samt Karin Bengtsson och Lotta Bergman från Ineras kommungrupp. På det andra webbinariet deltog även Marie-Louise Hammar, socialt ansvarig samordnare, SAS, i Örebro kommun.

Inspelning från webbinarium 1 (hearing) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation den 22 mars 2023.

Inspelning från webbinarium om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation den 15 maj 2023.

Till toppen av sidan