Aktuellt

Ny lag underlättar informationsutbyte – med stöd av digitala tjänster

Nu ska det bli enklare för kommuner och regioner att utbyta information om insatser för äldre och invånare med funktionsnedsättning. Det är syftet med en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som började gälla vid årsskiftet. Inera utreder hur lagen ska tolkas i praktiken, för att tillämpas i digitala tjänster.

Under de senaste decennierna har förutsättningarna att bedriva vård och omsorg förändrats på många sätt. Med en ökad andel äldre som får insatser av allt fler olika utförare växer bland annat behovet av samverkan och att effektivt kunna dela personrelaterad information över organisationsgränserna.

Den nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, som trädde i kraft 1 januari 2023, möjliggör ökad och förenklad informationsöverföring mellan olika aktörer inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Tanken är att de därmed på ett smidigare och säkrare sätt ska kunna ta del av varandras information.

Nytt att omsorgsinsatser omfattas

Det nya regelverket ersatte kapitel 6 i patientdatalagen, som upphörde att gälla vid årsskiftet 2022/2023.

Maria Ekendahl, Inera.
Maria Ekendahl är uppdragsledare för utredningen som Inera startade i november med anledning av den nya lagen.

– Nytt är att även omsorgsgivare från kommuner omfattas av lagen. Det innebär att såväl vårdgivare som omsorgsgivare kan få elektronisk tillgång till dokumentation om invånare från andra vårdgivare och omsorgsgivare. Lagstiftningen omfattar dock endast omsorgsinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning, förklarar Maria Ekendahl, uppdragsledare för en utredning som Inera startade i november med anledning av den nya lagen.

Ineras tjänster behöver anpassas efter den nya lagstiftningen och utredningen ska bidra genom att ta fram exempel på hur lagen ska tolkas i praktiken för att kunna omsättas i digitala tjänster.

Frivillighet kräver samsyn

– Den nya lagen är frivillig. Det innebär att man får utbyta information, men det finns inga krav på att man ska göra det. För att dra full nytta av tjänster där det är frivilligt att dela information behövs samsyn och överenskommelser. Vi kommer att inleda en sådan dialog med kommuner och regioner, och bidra med stödjande dokument för hur lagen kan tillämpas i digitala tjänster, säger Maria Ekendahl.

I dagsläget är Ineras tjänster utformade för att fungera tillsammans med olika vårdinformationssystem inom hälso- och sjukvård, utifrån de lagar som gäller där. Nu behöver tjänsterna utökas till att inkludera den kommunala omsorgen om äldre och funktionsnedsatta som styrs av annan lagstiftning.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan