Pågående utveckling

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer.

Den nya autentiseringslösningen på fyra minuter. Filmen beskriver hur den nya lösningen för SITHS ger möjlighet till smått revolutionerande nya arbetssätt och användningsområden. Filmen är producerad av Region Västmanland i samverkan med Inera. Observera att de datum som nämns i slutet av filmen inte längre är aktuella. Nu gällande tidplaner och datum återfinns i texten nedan.

Om projektet

Identifieringstjänst SITHS genomgår nu de största förändringarna sedan tjänsten lanserades. En ny lösning för autentisering har utvecklats som bland annat gör det möjligt att använda SITHS e-legitimation mobilt. En fristående underskriftstjänst har tagits fram som gör det möjligt att skriva under elektroniska handlingar på ett säkert sätt. Dessutom har nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer utvecklats, som ersätter de tidigare SITHS Admin och SITHS Mina sidor.

Ny lösning för autentisering

Projektet tar fram en ny lösning för autentisering av användare som legitimerar sig med SITHS eID. Autentisering är den kontroll som sker för att bekräfta och säkerställa en persons identitet, när personen loggar in eller gör en elektronisk underskrift i ett system eller en e-tjänst.

Den nya lösningen bygger på modern och säker teknik där autentiseringen sker frikopplat från det system eller den e-tjänst där användaren loggar in eller skriver under. Det innebär att det går att göra förändringar i lösningen utan att de anslutna systemen och e-tjänsterna påverkas. Lösningen följer referensarkitekturen för identitet och åtkomst.

För användarna innebär den nya lösningen flera fördelar:

 • Mobila arbetssätt - förutom att kunna använda SITHS-kort blir det även möjligt för användarna att legitimera sig med Mobilt SITHS. Det ger möjlighet till ett mer flexibelt arbetssätt där användarna fritt kan röra sig på sin arbetsplats och på ett enkelt sätt hantera känslig information både på datorn och i mobiltelefon eller surfplatta. 
 • Stöd för fler plattformar - den nya lösningen har stöd för de senaste versionerna av operativsystemen Windows, Android och iOS samt de vanligaste webbläsarna.
 • Enhetlig användarupplevelse - gränssnittet som möter användaren vid legitimering ser likadant ut oavsett vilket system eller vilken tjänst användaren arbetar i.

Filmen beskriver arkitekturen och tekniken som den nya autentiseringslösningen baseras på. Den beskriver också hur det går till att införa den nya lösningen i lokala system och tjänster.

Ny underskriftstjänst

Projektet har tagit fram en fristående underskriftstjänst som gör det möjligt att skriva under elektroniska handlingar på ett säkert sätt.

Underskriftstjänsten bygger på den nya autentiseringslösningen, vilket gör att det är möjligt att göra underskrifter med både SITHS eID på kort och Mobilt SITHS eID. Tjänsten uppfyller kraven i Diggs tekniska ramverk för fristående underskriftstjänster och följer referensarkitekturen för identitet och åtkomst. Den har också stöd för de vanligaste webbläsarna.

Det har även tidigare gått att göra elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, men underskriftsfunktionen har då varit inbyggd i det system eller den e-tjänst där handlingen som ska skrivas under finns. Denna underskriftsfunktion fungerar dessutom endast med webbläsaren Internet Explorer 11, som Microsoft upphörde att ge support för vid sommaren 2022. Inera rekommenderar därför alla organisationer som använder SITHS för elektroniska underskrifter att snarast ansluta berörda system och e-tjänster till den nya Underskriftstjänsten.

Nya portaler för utfärdande av SITHS eID

Projektet har utvecklat två nya portaler:

 • SITHS eID Portal har ersatt SITHS Admin och innehåller funktioner för att utfärda SITHS eID och Mobilt SITHS eID samt för att beställa produktion av SITHS eID-kort.
 • SITHS eID Mina sidor innehåller självbetjäningsfunktioner så att användarna kan hämta Mobilt SITHS eID, se vilka SITHS eID de har på kortet, byta PIN-kod, spärra sitt kort med mera.

De nya portalerna infördes under första kvartalet 2024.

Migrering av PKI-struktur

Som en del i arbetet med den nya lösningen för SITHS har den befintliga PKI-strukturen för SITHS migrerats från Telia Cygate till Ineras egen drift och förvaltning.

PKI, som står för public key infrastructure, är det dominerande sättet för att hantera publika krypteringsnycklar. PKI är de processer, regler och tekniska lösningar som används för att säkerställa att informationen i SITHS-certifikaten är korrekt.

Vid migreringen till lneras egen drift och förvaltning bytte Inera IP-adresser för spärrkontroll av SITHS-certifikat.

Leveranser

Projektet har levererat följande:

 • En ny lösning för autentisering. Lösningen ska omfatta
  • stöd för legitimering med SITHS eID på både kort och mobila enheter
  • stöd för användning av biometrifunktioner vid legitimering med SITHS eID på mobila enheter
  • stöd för legitimering med SITHS eID på Citrix och tunna klienter
  • ett alternativ till programvaran Net iD Enterprise, som kan användas för legitimering i system och e-tjänster som inte har infört den nya autentiseringslösningen.
 • En ny underskriftstjänst som inte är beroende av webbläsaren Internet Explorer 11, och därmed kan användas med nyare versioner av de vanligaste webbläsarna.
 • Nya portaler för bland annat utfärdande av SITHS eID och nedladdning av Mobilt SITHS.
 • Ny PKI-lösning där den befintliga PKI-strukturen migreras från Telia Cygate till Ineras egen drift och förvaltning.

Tidplan

Så här ser tidplanen ut för projektets kommande leveranser:

April 2024:

 • Version 2.1 av SITHS eID Portal lanseras.

September 2024:

 • Version 3.0 av SITHS eID Portal lanseras.

Det här behöver din organisation göra

Den nya lösningen för autentisering påverkar dels de system och e-tjänster där inloggning sker med SITHS, dels de personer som har SITHS e-legitimation.

Ladda ned SITHS eID-appen

För att använda de nya portalerna SITHS eID Portal och SITHS eID Mina sidor behöver SITHS eID-appen finnas installerad på användarnas datorer.

Direktanslutna organisationer är ansvariga för att förmedla information vidare

Organisationer som är direktanslutna till SITHS har ansvar för att förmedla vidare information från Inera till sina tredjepartsanslutna organisationer och sina leverantörer.

Om du är tredjepartskund och upplever att du inte får den information och det stöd som du behöver, ta snarast kontakt med införandeansvarig hos ditt SITHS-ombud.

Införande i de nationella tjänsterna

Inera har infört den nya autentiseringslösningen i de nationella tjänsterna. För de flesta tjänsterna har inloggning med SITHS eID både mobilt och på kort införts. I ett fåtal tjänster går det endast att logga in med SITHS eID på kort. För detaljerad information, se länkarna nedan.

Kundberättelser

Här kan du läsa hur några av våra kunder arbetar med införandet av den nya lösningen för SITHS, och vilka fördelar de ser.

Kontaktperson

Projektledare Tomas Centerlind, tomas.centerlind@inera.se 

Referensgrupp

Namn Organisation
Jan Halldin Region Blekinge
Andreas Lannér Region Blekinge
Zoran Nordqvist Region Dalarna
Jan Broman Region Gotland
Rolf Stals Region Gotland
Helena Bergman Region Gävleborg
Torbjörn Andenius Region Gävleborg
Jonas Lundqvist Region Gävleborg
Magnus Öberg Region Halland
Stefan Bäckström Region Halland
Niclas Bostrom Region Jämtland Härjedalen
Therese Eklöv Region Jönköpings län
Victoria Andersson Region Jönköpings län
Carl Adell Region Jönköpings län
David Lindahl Region Kalmar
Susanne Danielsson Region Kalmar
Olle Lindgren Region Kalmar
Fredrik Adolfsson Region Kalmar
Björn Olausson Region Kronoberg
Lars-Olof Larsson Region Kronoberg
Mikael Ahlgrimm Region Kronoberg
Dan-Christer Nilsson Region Norrbotten
Emmanouil Dimitriadis Region Norrbotten
Tomas Loven Region Norrbotten
Åsa Classon Region Norrbotten
Niclas Lindqvist Region Norrbotten
Gunnar Vestin Region Skåne
Kerstin Hörstedt Region Skåne
Isabel Nilsson Region Skåne
Bertil Hedåker Region Skåne
Lars-Erik Hillberg Region Stockholm
Inger Hård Region Stockholm
Johan Ringman Region Sörmland
Patrik Fridenfeldt Region Uppsala
Suzanne Vinberg Region Uppsala
Per-Inge Bengtsson Region Värmland
Tova Frohm Region Värmland
Bo N Nilsson Region Västerbotten
Jan Dahlin Region Västerbotten
Frans Rydell Region Västernorrland
Leif Olofsson Region Västernorrland
Ninnie Bergstrand Region Västmanland
Stefan Skoog Region Västmanland
Martin Samuelsson Region Västmanland
Jennie Hedman Region Örebro län
Krasimira Ivanova Region Örebro län
Joel Green Region Örebro län
Johan Zenk Region Östergötland
Helen Sigfast Region Östergötland
Rickard Dehlin Västra Götalandsregionen
Fredrik Rasmusson Västra Götalandsregionen
Lisethe Svanström Västra Götalandsregionen
Daniel Adelin Västra Götalandsregionen
Håkan Berggren Västra Götalandsregionen
Lena Ström Västra Götalandsregionen
Katarina Vogly Storstockholm

Nyheter

Fler nyheter

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Underskriftstjänsten

Underskriftstjänsten gör det möjligt att underteckna dokument elektroniskt på ett säkert sätt. Alla regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan beställa och använda Underskriftstjänsten.

Till toppen av sidan