Aktuellt

Nya SITHS – kommunsamverkan underlättar införandet

Ett nära samarbete mellan regionen och kommunerna i Västmanland sparar tid och resurser hos alla inblandade. "Vi har tagit fram en arbetsmodell som fungerar bra för oss och det är grunderna i den som vi för vidare till våra tredjepartskunder", säger Stefan Skoog, projektledare för införandet av nya Identifieringstjänst SITHS i Region Västmanland.

Västra Mälardalens kommunalförbund arbetar för att utveckla och fördjupa samarbetet mellan kommunerna Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar inom olika verksamhetsområden, bland annat it och systemförvaltning.

Sanna Gunnarsson och hennes kollegor på it-enheten hjälper sina fyra kommuner med det mesta som rör it. Vad gäller Identifieringstjänst SITHS är Sanna systemteknikern som ansvarar för den tekniska delen. Rollen som ansvarig utgivare för SITHS finns i respektive kommun.

– När vi först hörde talas om nya SITHS insåg vi inte vidden, hur stor påverkan införandet av nya SITHS skulle få för oss och de system som vi använder. Då kändes det skönt att vi blev inbjudna av Region Västmanland till ett samarbetsforum för införandet. Det är värdefullt för oss att höra hur det går för andra och kunna lära oss av det, säger Sanna Gunnarsson.

Gemensam arbetsmodell lägger grunden

Stefan Skoog, projektledare för införandet av nya SITHS i Region Västmanland.
Stefan Skoog är projektledare för införandet av nya SITHS i Region Västmanland.

Regionerna har ansvar för kommunikationen till sina tredjepartsanslutna kommunkunder, vilket innebär att de ska se till att information om allt som rör SITHS når fram och att tredjepartskunderna förstår vad de ska göra. Detta är särskilt viktigt under införandefasen av nya SITHS. Region Västmanland har satt ihop en särskild samverkansgrupp och bjuder in sina nio kommunkunder till regelbundna träffar.

– Att införa nya SITHS är komplext men egentligen inte särskilt komplicerat, förutsatt att man arbetar efter en genomtänkt plan. Vi har tagit fram en arbetsmodell som fungerar bra för oss i Region Västmanland och det är grunderna i den som vi för vidare till våra tredjepartskunder, säger Stefan Skoog, projektledare för införandet av nya SITHS i Region Västmanland.

Modellen beskriver processen för att införa nya SITHS, de olika stegen i införandet och hur kommunerna ska planera dessa.

– Vi ger råd och stöd, tar fram informations- och utbildningsmaterial och hjälper till att sprida tips och goda exempel. Nu möts vi en gång i månaden. När vi började hade vi tätare möten. Jag tror att det här ger en trygghet för kommunerna, fortsätter Stefan Skoog.

Konkret vägledning uppskattas

Sanna Gunnarsson instämmer och framhåller att stödet är viktigt:

– Det här underlättar verkligen vårt införande på ett konkret sätt. Vi får vägledning och behöver inte uppfinna hjulet på egen hand. När vi började mötas i samverkansgruppen fick vi initialt i uppdrag att göra en förstudie, vilket var mycket värdefullt. Förstudien gav oss en bra bild av var vi stod och hjälpte oss att planera det fortsatta införandearbetet på ett bra sätt. Vi insåg exempelvis att vi måste planera in en testfas för den nya lösningen.

– Det är viktigt att ha någon som driver på i det här arbetet och vi har mycket kontakter med Stefan Skoog och får bra stöd även mellan de ordinarie mötena. På samverkansmötena deltar även Ineras införandeansvarige Hasanein Alyassiri, vilket är uppskattat och värdefullt, fortsätter Sanna Gunnarsson.

Hasanein Alyassiri på Inera kommenterar:

– Mitt intryck är att Region Västmanlands samverkansmodell för kommunkunderna fungerar mycket bra. Alla regioner har inte tredjepartsanslutna kommunkunder men för de regioner som har detta kan samverkansmodellen i Västmanland vara värd att titta närmare på.

Sanna Gunnarsson framhåller även en annan viktig del i samverkansarbetet:

– Samarbetet mellan oss deltagande organisationer i samverkansgruppen är också värdefullt. Vi hjälps åt på olika sätt, vilket spar tid och resurser. Exempelvis har kommunerna delat på arbetet med att kartlägga alla system som måste anpassas till nya SITHS och arbetet med att hålla kontakt med systemleverantörerna.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan