Aktuellt

Göteborgs Stad satsar på Mobilt SITHS eID

Göteborgs Stad införde för några år sedan nya mobila arbetssätt i delar av verksamheten. Nu tar man nästa steg och inför Mobilt SITHS eID för 5 000 medarbetare inom hemtjänsten. Lena Revertimini, som är biträdande ansvarig utgivare för SITHS, berättar om arbetet.

Lena Revertimini, biträdande ansvarig utgivare för SITHS i Göteborgs Stad.
Lena Revertimini är biträdande ansvarig utgivare för SITHS i Göteborgs Stad.

Identifieringstjänst SITHS är en viktig del i vårdens digitalisering sedan många år. Över 550 000 medarbetare inom vård och omsorg i regioner, kommuner och hos privata vårdgivare använder SITHS-kort för att legitimera sig vid inloggning och underskrift när det krävs en hög nivå av säkerhet.

Nya arbetssätt blir möjliga i vård och omsorg

Nu genomför Inera den största tekniska förändringen sedan tjänsten startade. Den nya autentiseringslösningen för SITHS är en helt ny, modern teknisk lösning som gör att tjänsten blir ännu säkrare. Den innebär också att nya arbetssätt blir möjliga i vård och omsorg med Mobilt SITHS eID, som fungerar på liknande sätt som Mobilt bank-id. Användarna behöver inte vara bundna vid en dator utan kan identifiera sig och hantera känslig information som journaluppgifter även via mobiltelefon eller surfplatta. Denna möjlighet att id-växla mellan SITHS eID på kort och Mobilt SITHS eID ingår i SITHS-tjänsten utan extra kostnad.

Göteborgs Stad ligger långt framme när det gäller att arbeta mobilt inom omsorgen, och kan nu ta nästa steg tack vare Mobilt SITHS eID.

– Vi har arbetat mobilt inom hemtjänsten sedan 2018. Det innebär att personalen använder mobiltelefoner för dagsplanering och schema, utförandedokumentation, daganteckningar med mera när de är ute och jobbar. Allt ska kunna göras på plats, berättar Lena Revertimini, biträdande ansvarig utgivare för SITHS i Göteborgs Stad. Hon fortsätter:

– Idag har vi cirka 5 000 mobiltelefoner inom denna verksamhet. Varje medarbetare har sin egen telefon och vikarier får vikarietelefoner. Det är en stor fördel att alla medarbetare har sin egen mobil, det var ett strategiskt val som vi gjorde. Kostnaden blir högre jämfört med om vi skulle ha delade enheter, men vi anser att kostnaden kan motiveras. Och jämfört med hur det var tidigare när personalens huvudsakliga it-stöd var en delad dator på kontoret är det förstås stor skillnad.

Har skapat ett mervärde

– Vårt mobila arbetssätt har verkligen skapat ett mervärde! Kommunikationen mellan medarbetare och chefer är enklare, och det är enklare för våra medarbetare att hålla sig uppdaterade om vad som händer inom förvaltningen, säger Lena Revertimini.

För att användarna ska kunna logga in mobilt med sina SITHS-kort används idag en lösning där alla mobiltelefoner har utrustats med särskilda skal, Tactivoskal, med kortläsare. Nackdelen med denna lösning är att skalen är dyra att köpa in och lätt går sönder, så kostnaderna har varit stora. Denna hantering slipper man i den nya lösningen där Mobilt SITHS eID kommer att användas vid mobil inloggning. SITHS-korten finns kvar men i det dagliga arbetet kommer användarna främst att använda Mobilt SITHS.

– Vi har länge pratat om och längtat efter Mobilt SITHS. Vi tror verkligen på det här mobila arbetssättet som vi har valt och där vi nu kan ta nästa steg och få en lösning som är enklare för användarna, säger Lena Revertimini.

Förenklad hantering ger många fördelar

Hanteringen av SITHS-korten är idag relativt resurskrävande och kostsam, och för att hämta ut sitt SITHS-kort måste användaren ta sig till ett fysiskt utlämningsställe. Så det finns mycket att vinna på att förenkla processen.

– Vi som arbetar med utgivningen av SITHS eID finns på plats ute i verksamheterna enligt ett rullande schema så att det ska vara enklare att komma och hämta ut ett SITHS-kort, så att användarna inte behöver åka över hela stan. Med Mobilt SITHS kommer hela utgivningsprocessen att bli enklare, vi behöver exempelvis inte hålla ett lika stort lager med reservkort, berättar Lena Revertimini.

Mycket på gång i införandeprojektet

I Göteborgs Stad pågår nu införandeprojektet för Mobilt SITHS. Lena Revertimini berättar:

–Vi har utsett en projektledare och en tekniskt ansvarig, vi har gjort en förstudie och identifierat vilka av våra tjänster och system som har ett beroende till den nuvarande autentiseringsslösningen och dess programvara Net iD Enterprise. Vi är nu i teststadiet, vi testar vårdsystemens appar och leverantörerna håller på att anpassa sina system till Mobilt SITHS. Vi arbetar med en införandeplan, i höst kommer vi att påbörja införandet av Mobilt SITHS i verksamheten och utbilda medarbetarna.

– Man kan ju ha olika utgångspunkter när man väljer projektledare till ett sådant här projekt, vilka kompetenser som behövs och var i organisationen lämpliga kandidater finns. Vi valde att utse en projektledare som är systemförvaltare inom Välfärdsförvaltningen. Hon kan verksamheten väl och har bra kontakter med de aktuella systemleverantörerna. Det har fungerat mycket bra.

I denna fas är det två verksamhetssystem som berörs i hemtjänsten, Phoniro och Treserva. Phoniro är systemet som hanterar schema för medarbetarna och insatser för brukarna. Treserva är systemet för social dokumentation, daganteckningar och utförandedokumentation. Man har också inkluderat ett system som hanterar tidsbokning för skolhälsovården.

Medarbetarna uppskattar det mobila arbetssättet

På frågan hur medarbetare har tagit emot det nya mobila arbetssättet svarar hon:

– Det tar ju ofta lite tid att införa nya arbetssätt, så i början var det väl både ris och ros, men nu hör jag mest positiva kommentarer. Jag tror att medarbetarna inom hemtjänsten uppskattar att det satsas på dem, att de blir sedda.

– Det finns också en förväntan idag, kanske speciellt bland de yngre, att det ska finnas bra it-stöd på jobbet som är enkelt att använda, på liknande sätt som man har hemma. Idag är ju alla vana att använda Mobilt bank-id privat så det blir naturligt att använda en liknande lösning i jobbet, avslutar Lena Revertimini.

Till toppen av sidan