Aktuellt

Region Skåne frigör tid i vården med Mobilt SITHS eID

Vårdpersonal som arbetar med en egen mobiltelefon i stället för en delad dator på en expedition kan undvika dubbelarbete och spara mycket tid. I Skåne arbetar sjuksköterskor och undersköterskor mobilt i vårdappen Medanets, vilket för närvarande frigör 20 000 arbetstimmar per år och höjer patientsäkerheten.

Nya arbetssätt blir möjliga i vård och omsorg med Mobilt SITHS eID, som fungerar på liknande sätt som Mobilt bank-id. Användarna behöver inte vara bundna vid en dator utan kan identifiera sig och hantera känslig information som journaluppgifter även via mobiltelefon eller surfplatta. Denna möjlighet att id-växla mellan SITHS eID på kort och Mobilt SITHS eID ingår i SITHS-tjänsten utan extra kostnad.

Vårdpersonalen kan dokumentera direkt vid patientens säng

Region Skåne ligger långt framme vad gäller att införa nya arbetssätt med mobilt it-stöd. När Mobilt SITHS lanserades förra våren startade Skåne ett pilotprojekt där vårdappen Medanets var först ut med att få inloggning med Mobilt SITHS. Medanets används för att se patienternas tidigare mätvärden – Early Warning Score – och skattningar. Vårdpersonalen kan dokumentera direkt vid patientens säng och skanna patientens armband eller hitta uppgifter om patienten i avdelningens patientlista. Anteckningar som mätvärden och kommentarer sparas direkt i journalsystemet.

Flera gånger varje dag mäter och registrerar undersköterskor, sjuksköterskor och skötare ett stort antal mätvärden, exempelvis puls, blodtryck, temperatur, andningsfrekvens och syremättnad på sina patienter och registrerar det i Medanets. Det som registreras är mätdata som gör att man kan upptäcka viktiga förändringar som kan leda till livshotande tillstånd. Med Mobilt SITHS kan vårdpersonalens vardag förenklas väsentligt och säkerheten för patienterna öka.

Niclas Feldt, verksamhetschef på förvaltningen Digitalisering IT och MT på Region Skåne.
Niclas Feldt är verksamhetschef på förvaltningen Digitalisering IT och MT på Region Skåne.

– Det här kan rädda liv. När sköterskorna skriver sina anteckningar på plats i ett anteckningsblock tar det en stund för dem att senare gå till datorn för att skriva in mätvärden och andra viktiga anteckningar. Nu kan de direkt se förändringar som gör att rätt åtgärder kan sättas in, säger Niclas Feldt som är verksamhetschef på förvaltningen Digitalisering IT och MT på Region Skåne.

– Vi hade väntat länge på Mobilt SITHS som har varit en förutsättning för denna lösning. Vårdpersonal slipper papper, dubbel administration och risken för felskrivningar, vilket är en otrolig fördel, fortsätter han.

Idag använder 55 avdelningar inom slutenvården Medanets och Mobilt SITHS i olika omfattning. 2 000 telefoner används idag och ytterligare 1 000 tillkommer vid årsskiftet. Cirka 5 000 sjuksköterskor, undersköterskor och skötare ska använda Medanets när det är fullt utbyggt. Användarna loggar oftast in på morgonen, vid lunch och på kvällen för att ta mätvärden på patienterna.

– Var och en får sin personliga mobiltelefon. Det är så det måste fungera eftersom alla har sin personliga inloggning och kod. Vi har haft ett gott samarbete med Inera för att få det här på plats och vi har verkligen legat på för att det här ska hända, säger Niclas Feldt och fortsätter:

– Vi sparar just nu cirka 20 000 timmar per år inom de vårdavdelningar som använder Mobilt SITHS genom att personalen slipper dubbeldokumentation och merarbete. Vid ett fullt införande av Medenets är det inte orimligt att siffran kan närma sig 50 000 timmar per år.

Lätt att räkna hem och motivera investeringen

– Det finns enorma värden att frigöra när personalen kan arbeta mobilt, det är lätt att räkna hem det här och motivera investeringen. När vi köper in en mobiltelefon till en användare och lägger till kostnaderna för appen och SITHS Identifieringstjänst så innebär tidsbesparingen som vi gör i vården att investeringen betalar sig på endast fyra månader, säger Niclas Feldt.

Det senaste året har 2,3 miljoner mätvärden skrivits in och sparats i Medanets via mobiltelefonerna. 260 000 Early Warning Score-resultat har räknats ut som har kunnat larma om att patientens tillstånd håller på att försämras, genom att appen har räknat ut samband mellan ett antal vitalparametrar. 40 000 patienter har hittills fått en säkrare behandling. Detta genom att personalen snabbare har kunnat upptäcka Early Warning Score-resultat som har varnat för att åtgärd snabbt behöver sättas in, och även om läget inte har varit akut har det varit tydligare för personalen att patientens mätvärden har förändrats över tid.

Listan på önskemål om andra användningsområden är lång. Region Skåne kommer om några år att byta journalsystem till Millennium i projektet SDV, Skånes digitala vårdsystem, ett jätteprojekt där planeringen nu pågår för fullt.

– När vi inför Millenium kommer många av Region Skånes 32 000 medarbetare i hälso- och sjukvården att kunna jobba med mobila enheter, inte minst läkarna. Det kommer att finns många appar som är kopplade till journalsystemet och som på olika sätt kan underlätta vårdpersonalens arbete, berättar Niclas.

Förutom vårdpersonal finns det andra personalgrupper inom administration och logistik som kan spara mycket tid genom att jobba mobilt. Exempelvis personal inom interna transporter och inom lokalvård där 1 000 personer framöver kommer att jobba mobilt med Mobilt SITHS och få sina arbetsorder i appen Capman – Capacity management – som planeras att lanseras när journalsystemet Millenium går live.

Mer om Identifieringstjänst SITHS

Identifieringstjänst SITHS är en viktig del i vårdens digitalisering sedan många år. Över 550 000 medarbetare inom vård och omsorg i regioner, kommuner och hos privata vårdgivare använder SITHS-kort för att legitimera sig vid inloggning och underskrift när det krävs en hög nivå av säkerhet.

Till toppen av sidan