Aktuellt

Viktig information angående aktivering av ordinarie kort

När id-administratören ska aktivera ett ordinarie kort tillsammans med användaren är det väldigt viktigt att hela aktiveringsprocessen fullföljs och att du som id-administratör säkerställer att användaren genomför och skriver under mottagandet av kortet. Om underskriften inte genomförs, kommer kortet automatiskt spärras av SITHS eID Portal efter 5 dagar.

Användarens del i aktiveringen består av två steg som båda måste genomföras för att kortet ska fungera hela sin giltighetstid:

  1. Användaren väljer sin säkerhetskod och bekräftar. Då blir kortet upplåst, vilket innebär att kortet är aktiverat och fungerar men underskrift saknas.
  2. Användaren skriver under med den säkerhetskod som hen valde i steg 1. Om användaren i det här skedet inte fullföljer och genomför underskriften utan låter användaren gå i väg med kortet, så kommer kortet att sluta fungera efter 5 dagar, när den automatiska spärren genomförs.

När användaren har genomfört sina steg är det viktigt att ID-administratören kontrollerar i SITHS eID Portal att aktiveringen har lyckats, genom att trycka på Avsluta och verifiera att kortet har fått statusen Aktiv i personvyn.

För mer information, se länken nedan.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan