Aktuellt

Version 2.1 av SITHS eID Portal lanseras 23 maj

Torsdagen den 23 maj kommer version 2.1 av SITHS eID Portal att lanseras.

Den nya versionen innehåller bland annat nedanstående funktioner och förbättringar:

  • alternerande QR-kod vid hämtning av Mobilt SITHS eID
  • möjlighet att visa SITHS eID som saknar koppling till bärare, för att kunna se och spärra dessa avvikande fall från Personvyn
  • notifieringar via e-post om utgående giltighetstid för funktionscertifikat till användare med rollen funktionscertifikatsbeställare
  • möjlighet att visa och söka efter alla funktionsobjekt man är behörig till i en översikt
  • förbättringar av användbarhet, tillgänglighet och följsamhet till Ineras senaste grafiska profil
  • periodisk uppdatering från Personuppgiftstjänsten (PU) av personuppgifter för användare med SITHS eID med syfte att öka robustheten.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan