Gå till innehåll

Webcert

Webcert gör det enkelt att skapa digitala intyg, så att vårdpersonalen får mer tid till patienten. Genom att intygen kan skickas elektroniskt till exempelvis Försäkringskassan minskar handläggningstiden vid sjukskrivning och rehabilitering. Webcert är en del av Intygstjänster.

Så fungerar Webcert

Webcert är kopplad till Intygstjänsters databas, där alla intyg lagras när de signeras. Information från intygen blir då synlig i de andra tjänsterna som är kopplade till databasen. I Mina intyg kan invånaren ta del av sina intyg. I Rehabstöd och kan behörig vårdpersonal ta del av information från de intyg som utfärdats hos den egna vårdgivaren.

Rätt information – enkelt, snabbt och säkert

Webcert gör hanteringen av intyg enklare och snabbare. Läkaren kan upprätta intyget direkt i vårdinformationssystemet och, med patientens samtycke, överföra det elektroniskt till mottagaren. Det minskar handläggningstiden och patienten får snabbare beslut i sitt ärende.

I Webcert finns flera olika stöd som gör det lättare för den som skriver intyg. Det gör att intygen blir mer kompletta, enhetliga och bättre underlag för beslut. I förlängningen leder det till ökad rättssäkerhet för patienten.

Alla intyg som skapas i Webcert blir tillgängliga för invånaren i Mina intyg när de signeras. Det gör att invånaren enkelt kan få en överblick över sina intyg och själv kan skicka intyget till Försäkringskassan eller Transportstyrelsen.

Gör det lättare att fylla i intyg

För dig som skriver intyg finns flera funktioner i Webcert som underlättar ditt arbete:

Stöd för bedömning av arbetsförmåga

När du skriver ett intyg för sjukpenning i Webcert har du tillgång till Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd, FMB, för din bedömning av patientens arbetsförmåga. Information därifrån visas sida vid sida med intyget. Det hjälper dig att fylla i den information som krävs för att Försäkringskassan ska kunna ta rättssäkra beslut. Det gör också att behovet av kompletteringar minskar.

Stöd för att beskriva funktionstillstånd

När du skriver ett intyg för sjukpenning i Webcert får du stöd för att fylla i information om funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Stödet baseras på Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, som brukar benämnas ICF efter den internationella versionen International classification of functioning, disability and health. 

Förifyllda fält när intyg ska förnyas

När du ska förnya ett intyg i Webcert fylls en del fält i automatiskt för att du ska slippa ange samma information flera gånger.

Obligatoriska fält

För att du ska kunna vara säker på att du har fyllt i all nödvändig information när du ska signera intyget får du en varning om det är någon obligatorisk uppgift som saknas.

Intygsskolan kan du läsa mer om det stöd du kan få när du skriver intyg i Webcert.

Så erbjuds Webcert

Webcert är en webbapplikation som kan användas i vårdinformationssystemet – Webcert Integration. Hur det ser ut för dig som användare beror på hur integrationen mellan Webcert och just det vårdinformationssystem som används på din arbetsplats är gjord. Inloggning sker med SITHS-kort.

Det går också att använda Webcert fristående via internet – Webcert Fristående. Den lösningen är främst tänkt för privata vårdgivare. Då går det att logga in med antingen SITHS-kort eller e-legitimation. För att logga in med e-legitimation behöver du vara läkare enligt Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal, HOSP. Att logga in med e-legitimation passar bäst om du är vårdgivare som arbetar ensam med enskild verksamhet/firma. Om ni däremot är flera läkare som utfärdar intyg inom samma vårdgivare bör ni logga in med SITHS-kort, eftersom det ger er möjlighet att gemensamt hantera intygen på vårdenheten.

I Webcert går det att hantera två av Transportstyrelsens intyg, fyra av Försäkringskassans och två intyg avsedda för arbetsgivare:

 • Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för sjukersättning
 • Transportstyrelsens läkarintyg avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförarlegitimation
 • Transportstyrelsens läkarintyg diabetes
 • Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivare
 • Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperioden
Översikt Webcert och Intygstjänster
Webcert är en del av Intygstjänster.

Förutsättningar

Webcert erbjuds till regioner och privata vårdgivare.

För att kunna använda Webcert i vårdinformationssystemet eller Webcert fristående med SITHS-kort behöver din organisation ha följande tjänster på plats:

 • Identifieringstjänst SITHS – för inloggning och autentisering. För användare med SITHS-kort krävs pinkod, en kortläsare med tillhörande programvara NetiD, för närvarande med version 6.7 eller senare. Mer information om SITHS hittar du på https://www.inera.se/tjanster/identifieringstjanst-siths/ Mer information om Net iD hittar du på https://www.inera.se/aktuellt/nyheter/vi-rekommenderar-att-ni-anvander-de-senaste-versionerna-av-net-id/
 • Katalogtjänst HSA – för styrning av användares behörigheter. Användare behöver ha ett medarbetaruppdrag i HSA med ändamål ”Vård och behandling” på aktuell vårdenhet och informationen för perosner och vårdenhet behöver vara uppdaterad
 • Varje vårdgivare ansvarar själv för införandet och utbildningar av personalens hantering av tjänsten.

För att använda Webcert fristående med e-legitimation (BankID, mobilt BankID eller Telia) är de tjänsterna inte nödvändiga. Om du är vårdgivare som arbetar ensam och har egen verksamhet/firma och ansvarsförsäkring, samt är läkare enligt Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, så kallad privatläkare, kan du använda Webcert fristående med e-legitimation.

Gemensamt gäller att Windows 10 som operativsystem och webbläsare Internet Explorer 11 eller efterföljande versioner används. Det går att använda andra webbläsare men då finns viss risk för att problem uppstår. Webbläsarna Chrome och Edge stödjer till exempel inte den metod som Telia e-legitimation använder för att skapa signaturer. Du måste även ha JavaScript aktiverat i din webbläsare.

Det här behöver din organisation göra

Webcert Integration

För att kunna använda Webcert i vårdinformationssystemet behöver systemet vara utvecklat och anpassat enligt tjänstens tekniska specifikationer. Din organisation får tillgång till dem under införandet. Dessutom krävs förändringar i den egna verksamheten. Vårdgivaren behöver etablera en lokal support och administration för Webcert och Intygstjänster, ta fram riktlinjer och rutiner för exempelvis logguppföljning samt utbilda personalen i att använda Webcert.

Webcert Fristående

För att kunna använda Webcert, och för att applikationen löpande ska fungera som tänkt, finns några krav och aktiviteter som behöver säkerställas. Det mesta kan ni sköta själva i er organisation. Vad som behöver omhändertas finns beskrivet i dokumenten:

 

Beställ Webcert

Om din organisation är intresserad av att ansluta till Webcert, använd formuläret nedan.

Förfrågan om tjänst

Införande

Införande av Webcert för användning direkt i vårdinformationssystemet följer införandeprocessen för Intygstjänster. Följ länken nedan för att läsa mer om införandeprocessen.

Läs om införandeprocessen för Intygstjänster

För att kunna använda Webcert som en fristående webbapplikation krävs ingen införandeprocess ledd av Inera, införanden sker på eget ansvar av anslutande organisation. Läs mer om hur du kommer igång med Webcert Fristående i dokumentavsnittet.

Pris

Information om priser på Ineras tjänster finns samlade under en sida som du finner länk till nedan. Har du frågor om dessa kontaktar du Inera kundservice.

Att använda Webcert

Om du arbetar hos en vårdgivare som har integrerat vårdinformationssystemet med Webcert behöver du ha medarbetaruppdraget Vård och behandling i HSA-katalogen och ett SITHS-kort för att logga in. Hur inloggningen går till kan skilja sig åt mellan olika vårdgivare beroende på hur integrationen mellan vårdinformationssystemet och Webcert är gjord. Vänd dig till din supportorganisation för att komma i kontakt med de personer som är lokalt ansvariga för vårdinformationssystemet och integrationen med Webcert.

Om du är vårdgivare som inte har integrerat vårdinformationssystem med Webcert behöver du ha medarbetaruppdraget Vård och behandling i HSA-katalogen och ett SITHS-kort för att logga in. Vänd dig till din lokala support för att omhänderta detta.

Om du är vårdgivare som arbetar ensam, har enskild firma och ansvarsförsäkring och är läkare enligt Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, så kallad privatläkare, kan du använda Webcert fristående med e-legitimation.

Webcert nås på följande webbadress:

https://webcert.intygstjanster.se/

För att logga in med e-legitimation behöver du först skapa ett användarkonto. Det gör du genom att följa instruktionerna för e-legitimation på Webcerts startsida. Det kan ta några dagar från att kontot skapas tills det går att börja använda Webcert. Det beror på att uppgifter om att du har läkarlegitimation behöver hämtas från Socialstyrelsen. När uppgifterna har hämtats får du ett mejl om att det går att börja använda Webcert.

Intygsskolan

Är du läkare, tandläkare eller vårdadministratör och vill lära dig att använda Webcert? I Intygsskolan finns korta instruktionsfilmer, steg-för-steg-instruktioner och tips på vad du kan tänka på när du jobbar i Webcert.

Användarmanualer

För information om att använda Webcert integrerat i vårdinformationssystemet, se användarmanualen:

För information om att använda Webcert som fristående webbapplikation med e-legitimation, se användarmanualen:

Problem att logga in

Har du problem att logga in i Webcert? Här finns instruktioner för hur du kan felsöka.

Visa/Dölj mer information

Felsökning SITHS-kort

 • Checklista

  • Kontrollera att din webbläsare stödjer de tekniska kraven och att du har rätt version av NetID installerat. Kontakta din lokala IT-support om du behöver hjälp.
  • Starta om datorn och gör sedan om inloggningsproceduren.
  • Kontrollera ditt SITHS-kort genom att:
   • kontrollera att det sitter rätt i kortläsaren
   • prova att läsa in kortet på nytt genom att högerklicka på NetID-ikonen och välj ”Läs in kortet på nytt”.
   • kontrollera att du inte har några problem med att använda ditt SITHS-kort i övrigt, till exempel i Pascal.
   • kontrollera om SITHS-kortets certifikat är giltigt. Om du inte vet hur du gör det, kontakta din lokala IT-support.
   • kontrollera att du har valt rätt certifikat.
  • Rensa webbläsarens temporära internetfiler (cache).
  • Kontrollera att det fungerar för en annan användare att logga in i tjänsten på samma dator.
  • Kontakta din lokala HSA-administration och säkerställ att du har medarbetaruppdrag med ändamål för vård och behandling på den aktuella vårdenheten.
  • Om Citrix används, prova att logga in på en dator utan Citrix.
  Rensa temporära internetfiler (cache)

  För att rensa temorära internetfiler för webbläsaren Internet Explorer 11 följer du de här stegen. 

  • Klicka på Verktyg överst i webbläsaren.
  • Välj Internetalternativ.
  • Välj Ta bort webbhistorik.
  • Markera kryssrutan Temporära internetfiler.
  • Klicka på Ta bort.
  Tekniska krav

  Tjänsten är utvecklad för Internet Explorer 11 och senare versioner. Tjänsten kan fungera även med andra webbläsare men det finns en risk att problem uppstår.

  Kontakta din lokala it-support

  Om din felsökning inte leder till att du kan logga in, eller om du behöver hjälp med att genomföra ovanstående felsökning, kontakta din lokala it-support. Den lokala it-supporten kontaktar vid behov Ineras kundservice.

  När du kontaktar din lokala support underlättar det om du har följande information till hands:

  • tidpunkt för inloggningsförsök
  • ditt HSA-Id (användare)
  • eventuellt felmeddelande
Visa/Dölj mer information

Felsökning e-legitimation

 • Checklista

  Med e-legitimation kan du skaffa användarkonto och logga in direkt i Webcert. Du kan använda BankID på kort, mobilt BankID eller Telia e-legitimation.

  Giltighetstid

  Giltighetstiden för en e-legitimation är begränsad, kontrollera om giltighetstiden har gått ut. Det kan du göra på utgivarens webbplats.

  Tekniska krav

  Testa din e-legitimation

  Webcert använder CGI:s identifieringstjänst eID för att verifiera e-legitimationer. På CGI:s webbplats kan du testa att din e-legitimation fungerar. 

  Läs om tekniska krav och testa din e-legitimation

  Kontrollera att du installerat de senaste uppdateringarna för ditt operativsystem och webbläsare. Webcert är utvecklat och testat för Internet Explorer 11 och senare versioner. Tjänsten kan fungera även med andra webbläsare men det finns risk för att problem uppstår.

  Kontakta Ineras kundservice

  Om du fortfarande har problem att logga in kontakta Ineras kundservice.

Systemadministration och lokal förvaltning

För dig som är systemförvaltare och arbetar med lokal förvaltning av Webcert finns information om administration, drift och förvaltning, se länken nedan.

Här finns samlad information för lokal administration och förvaltning av Webcert

Dokument

Via länken nedan hittar du dokument som handlar om Webcert:

Här hittar du dokument om Webcert

Nyheter

Via länken nedan hittar du nyheter och nyhetsbrev om intygstjänsterna:

Övriga intygstjänster

Webcert är en av de tjänster som ingår i Intygstjänster. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de tjänster som baseras på information från de intyg som utfärdas i Webcert.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan