Gå till innehåll

Webcert

Webcert är en tilläggsapplikation till Intygstjänster som kan användas för att utfärda elektroniska läkarintyg och skicka dem till anslutna mottagare, samt för att kommunicera frågor och svar med Försäkringskassan. Applikationen är avsedd att användas av landsting och privatläkare som inte har utvecklat stöd för elektronisk hantering av läkarintyg och ärendekommunikation i sina journalsystem.

Webcert ger anslutna vårdgivare tillgång till funktioner för elektronisk hantering av intyg och ärendekommunikation, samt stödfunktioner som exempelvis försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Genom att använda Webcert får vårdgivaren också ta del av utveckling och förbättringar av applikationen, exempelvis kommer det på sikt bli möjligt att utfärda flera intygstyper, och flera intygsmottagare kommer att läggas till.

Webcert kan användas som en fristående webbapplikation eller som en integrerad del i ett journalsystem.

Webcert fristående

Sedan januari 2016 är det möjligt att logga in i Webcert med e-legitimation, vilket gör det möjligt för privatläkare att använda tjänsten.

Webcert som fristående webbapplikation vänder sig till personer som är läkare enligt Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) men som inte arbetar inom en organisation som är ansluten till HSA-katalogen.

Införande

För att använda Webcert som fristående webbapplikation krävs ingen teknisk anslutning, men för att kunna logga in första gången måste användaren skapa ett användarkonto. Det görs på Webcerts startsida https://webcert.intygstjanster.se.

Det kan ta några dagar från att kontot skapas tills det går att börja använda Webcert. Det beror på att uppgifter om att användaren har läkarlegitimation behöver hämtas från Socialstyrelsen. När uppgifterna har hämtats får användaren ett mejl om att det går att börja använda Webcert.

Förvalta och använda tjänst

Webcert nås via internet på följande webbadress:

https://webcert.intygstjanster.se/

För information om att använda Webcert som fristående webbapplikation med e-legitimation, se användarmanualen för privatläkare:

Webcert integrerat

Sedan april 2014 är det möjligt för vårdgivare att integrera sitt journalsystem med Webcert för att skriva intyg och hantera frågor och svar med Försäkringskassan.

Webcert för integration med journalsystem vänder sig till de vårdgivare som vill använda Webcert som intygsutfärdande applikation men samtidigt behålla patienthanteringen i sitt journalsystem.

Beställa tjänst

Om din organisation är intresserad av att ansluta till Intygstjänsten och tilläggsapplikationen Webcert, kontakta Ineras kundservice för mer information.

Införande

Införande av Webcert för användning integrerat i journalsystemet följer införandeprocessen för Intygstjänster. Följ länken nedan för att läsa mer om införandeprocessen.

Mer information om införande av Intygstjänster

Förvalta och använda tjänst

Om du arbetar i en region som har integrerat journalsystemet med Webcert, och har medarbetaruppdraget "Vård och behandling" i HSA-katalogen, så kan du logga in i Webcert med SITHS-kort. Hur inloggningen går till kan skilja sig åt mellan olika regioner, beroende på hur integrationen mellan journalsystemet och Webcert är gjord.

För information om att använda Webcert integrerat i journalsystemet, se användarmanualen:

För dig som är systemförvaltare och arbetar med lokal förvaltning av Webcert finns information om administration, drift och förvaltning, se länken nedan.

Här finns samlad information för lokal administration och förvaltning av Webcert

Dokument

Via länken nedan hittar du dokument som handlar om Webcert.

Nyheter

Via länken nedan hittar du nyheter och nyhetsbrev om intygstjänsterna.

Övriga intygstjänster

Webcert är en av de intygstjänster som baseras på information hämtad från elektroniskt utfärdade läkarintyg. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de övriga intygstjänsterna.

Att använda Webcert

Du når Webcert via ditt journalsystem. För att använda Webcert krävs särskild behörighet och säker inloggning med SITHS-kort. Hur inloggningen går till kan skilja sig åt mellan olika regioner beroende på hur integrationen mellan journalsystemet och Webcert är gjord.

Du kan också nå Webcert via internet på följande webbadress: 

https://webcert.intygstjanster.se/

Då behöver du e-legitimation för att logga in.

Intygsskolan

Är du läkare eller vårdadministratör och vill lära dig att använda Webcert? I Intygsskolan finns korta instruktionsfilmer, steg-för-steg instruktioner och tips på vad du kan tänka på när du jobbar i Webcert.

Problem att logga in

Har du problem att logga in i Webcert? Här finns instruktioner för hur du kan felsöka.

Visa/Dölj mer information

Felsökning SITHS-kort

 • Checklista

  • Kontrollera att din webbläsare stödjer de tekniska kraven och att du har rätt version av NetID installerat. Kontakta din lokala IT-support om du behöver hjälp.
  • Starta om datorn och gör sedan om inloggningsproceduren.
  • Kontrollera ditt SITHS-kort genom att:
   • kontrollera att det sitter rätt i kortläsaren
   • prova att läsa in kortet på nytt genom att högerklicka på NetID-ikonen och välj ”Läs in kortet på nytt”.
   • kontrollera att du inte har några problem med att använda ditt SITHS-kort i övrigt, till exempel i Pascal.
   • kontrollera om SITHS-kortets certifikat är giltigt. Om du inte vet hur du gör det, kontakta din lokala IT-support.
   • kontrollera att du har valt rätt certifikat.
  • Rensa webbläsarens temporära internetfiler (cache).
  • Kontrollera att det fungerar för en annan användare att logga in i tjänsten på samma dator.
  • Kontakta din lokala HSA-administration och säkerställ att du har medarbetaruppdrag med ändamål för vård och behandling på den aktuella vårdenheten.
  • Om Citrix används, prova att logga in på en dator utan Citrix.
  Rensa temporära internetfiler (cache)

  För att rensa temorära internetfiler för webbläsaren Internet Explorer 11 följer du de här stegen. 

  • Klicka på Verktyg överst i webbläsaren.
  • Välj Internetalternativ.
  • Välj Ta bort webbhistorik.
  • Markera kryssrutan Temporära internetfiler.
  • Klicka på Ta bort.
  Tekniska krav

  Tjänsten är utvecklad för Internet Explorer 11 och senare versioner. Tjänsten kan fungera även med andra webbläsare men det finns en risk att problem uppstår.

  Kontakta din lokala it-support

  Om din felsökning inte leder till att du kan logga in, eller om du behöver hjälp med att genomföra ovanstående felsökning, kontakta din lokala it-support. Den lokala it-supporten kontaktar vid behov Ineras kundservice.

  När du kontaktar din lokala support underlättar det om du har följande information till hands:

  • tidpunkt för inloggningsförsök
  • ditt HSA-Id (användare)
  • eventuellt felmeddelande
Visa/Dölj mer information

Felsökning e-legitimation

 • Checklista

  Med e-legitimation kan du skaffa användarkonto och logga in direkt i Webcert. Du kan använda BankID på kort, mobilt BankID eller Telia e-legitimation.

  Giltighetstid

  Giltighetstiden för en e-legitimation är begränsad, kontrollera om giltighetstiden har gått ut. Det kan du göra på utgivarens webbplats.

  Tekniska krav

  Testa din e-legitimation

  Webcert använder CGI:s identifieringstjänst eID för att verifiera e-legitimationer. På CGI:s webbplats kan du testa att din e-legitimation fungerar. 

  Läs om tekniska krav och testa din e-legitimation

  Kontrollera att du installerat de senaste uppdateringarna för ditt operativsystem och webbläsare. Webcert är utvecklat och testat för Internet Explorer 11 och senare versioner. Tjänsten kan fungera även med andra webbläsare men det finns risk för att problem uppstår.

  Kontakta Ineras kundservice

  Om du fortfarande har problem att logga in kontakta Ineras kundservice.

Systemadministration och lokal förvaltning

För dig som är systemförvaltare och arbetar med lokal förvaltning av Webcert finns information om administration, drift och förvaltning, se länken nedan.

Här finns samlad information för lokal administration och förvaltning av Webcert

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support