Gå till innehåll

Webcert

Webcert gör det enkelt att skapa digitala intyg, så att vårdpersonalen får mer tid till patienten. Genom att intygen kan skickas elektroniskt till exempelvis Försäkringskassan minskar handläggningstiden vid sjukskrivning och rehabilitering. Webcert är en del av Intygstjänster.

Så erbjuds Webcert

Webcert är en webbapplikation som kan användas i vårdinformationssystemet. Hur det ser ut för dig som användare beror på hur integrationen mellan Webcert och just det vårdinformationssystem som används på din arbetsplats är gjord. Inloggning sker med SITHS-kort.

Det går också att använda Webcert fristående via internet. Den lösningen är främst tänkt för privata vårdgivare. Då går det att logga in med antingen SITHS-kort eller e-legitimation. För att logga in med e-legitimation behöver du vara läkare enligt Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal, HOSP. Att logga in med e-legitimation passar bäst om du är vårdgivare som arbetar ensam. Om ni däremot är flera läkare som utfärdar intyg inom samma vårdgivare bör ni logga in med SITHS-kort, eftersom det ger er möjlighet att gemensamt hantera intygen på vårdenheten.

I Webcert går det att hantera fyra av Försäkringskassans och två av Transportstyrelsens intyg:

 • Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för sjukersättning
 • Transportstyrelsens läkarintyg avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförarlegitimation
 • Transportstyrelsens läkarintyg diabetes

Så fungerar Webcert

Webcert är kopplad till Intygstjänsters databas, där alla intyg lagras när de signeras. Information från intygen blir då synlig i de andra tjänsterna som är kopplade till databasen. I Mina intyg kan invånaren ta del av sina intyg. I Rehabstöd och kan behörig vårdpersonal ta del av information från de intyg som utfärdats hos den egna vårdgivaren.

Översikt Webcert och Intygstjänster
Webcert är en del av Intygstjänster.

Förutsättningar

Webcert erbjuds till regioner och privata vårdgivare.

För att kunna använda Webcert i vårdinformationssystemet behöver din organisation ha följande tjänster på plats:

För att använda Webcert fristående är de tjänsterna inte nödvändiga. Om du är vårdgivare som arbetar ensam, och är läkare enligt Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, så kallad privatläkare, kan du använda Webcert fristående med e-legitimation.

Det här behöver din organisation göra

För att kunna använda Webcert i vårdinformationssystemet behöver systemet vara utvecklat och anpassat enligt tjänstens tekniska specifikationer. Din organisation får tillgång till dem under införandet. Dessutom krävs förändringar i den egna verksamheten. Vårdgivaren behöver etablera en lokal support och administration för Webcert och Intygstjänster, ta fram riktlinjer och rutiner för exempelvis logguppföljning samt utbilda personalen i att använda Webcert.

För att kunna använda Webcert som en fristående webbapplikation krävs ingen teknisk anslutning, men för att kunna logga in med e-legitimation behöver du som användare skapa ett användarkonto.

Beställ Webcert

Om din organisation är intresserad av att ansluta till Webcert, använd formuläret nedan.

Formulär för förfrågan om tjänst

Införande

Införande av Webcert för användning direkt i vårdinformationssystemet följer införandeprocessen för Intygstjänster. Följ länken nedan för att läsa mer om införandeprocessen.

Läs om införandeprocessen för Intygstjänster

För att kunna använda Webcert som en fristående webbapplikation krävs ingen teknisk anslutning.

Pris

För information om priser för Webcert, kontakta Ineras kundservice.

Kontakta Ineras kundservice

Att använda Webcert

Om du arbetar hos en vårdgivare som har integrerat vårdinformationssystemet med Webcert behöver du ha medarbetaruppdraget Vård och behandling i HSA-katalogen och ett SITHS-kort för att logga in. Hur inloggningen går till kan skilja sig åt mellan olika vårdgivare beroende på hur integrationen mellan vårdinformationssystemet och Webcert är gjord. Vänd dig till din supportorganisation för att komma i kontakt med de personer som är lokalt ansvariga för vårdinformationssystemet och integrationen med Webcert.

Om du är vårdgivare som arbetar ensam och är läkare enligt Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, så kallad privatläkare, kan du använda Webcert fristående, med SITHS-kort eller e-legitimation.

Webcert nås på följande webbadress:

https://webcert.intygstjanster.se/

För att logga in med e-legitimation behöver du först skapa ett användarkonto. Det gör du genom att följa instruktionerna för e-legitimation på Webcerts startsida. Det kan ta några dagar från att kontot skapas tills det går att börja använda Webcert. Det beror på att uppgifter om att du har läkarlegitimation behöver hämtas från Socialstyrelsen. När uppgifterna har hämtats får du ett mejl om att det går att börja använda Webcert.

Intygsskolan

Är du läkare, tandläkare eller vårdadministratör och vill lära dig att använda Webcert? I Intygsskolan finns korta instruktionsfilmer, steg-för-steg-instruktioner och tips på vad du kan tänka på när du jobbar i Webcert.

Användarmanualer

Problem att logga in

Har du problem att logga in i Webcert? Här finns instruktioner för hur du kan felsöka.

Visa/Dölj mer information

Felsökning SITHS-kort

 • Checklista

  • Kontrollera att din webbläsare stödjer de tekniska kraven och att du har rätt version av NetID installerat. Kontakta din lokala IT-support om du behöver hjälp.
  • Starta om datorn och gör sedan om inloggningsproceduren.
  • Kontrollera ditt SITHS-kort genom att:
   • kontrollera att det sitter rätt i kortläsaren
   • prova att läsa in kortet på nytt genom att högerklicka på NetID-ikonen och välj ”Läs in kortet på nytt”.
   • kontrollera att du inte har några problem med att använda ditt SITHS-kort i övrigt, till exempel i Pascal.
   • kontrollera om SITHS-kortets certifikat är giltigt. Om du inte vet hur du gör det, kontakta din lokala IT-support.
   • kontrollera att du har valt rätt certifikat.
  • Rensa webbläsarens temporära internetfiler (cache).
  • Kontrollera att det fungerar för en annan användare att logga in i tjänsten på samma dator.
  • Kontakta din lokala HSA-administration och säkerställ att du har medarbetaruppdrag med ändamål för vård och behandling på den aktuella vårdenheten.
  • Om Citrix används, prova att logga in på en dator utan Citrix.
  Rensa temporära internetfiler (cache)

  För att rensa temorära internetfiler för webbläsaren Internet Explorer 11 följer du de här stegen. 

  • Klicka på Verktyg överst i webbläsaren.
  • Välj Internetalternativ.
  • Välj Ta bort webbhistorik.
  • Markera kryssrutan Temporära internetfiler.
  • Klicka på Ta bort.
  Tekniska krav

  Tjänsten är utvecklad för Internet Explorer 11 och senare versioner. Tjänsten kan fungera även med andra webbläsare men det finns en risk att problem uppstår.

  Kontakta din lokala it-support

  Om din felsökning inte leder till att du kan logga in, eller om du behöver hjälp med att genomföra ovanstående felsökning, kontakta din lokala it-support. Den lokala it-supporten kontaktar vid behov Ineras kundservice.

  När du kontaktar din lokala support underlättar det om du har följande information till hands:

  • tidpunkt för inloggningsförsök
  • ditt HSA-Id (användare)
  • eventuellt felmeddelande
Visa/Dölj mer information

Felsökning e-legitimation

 • Checklista

  Med e-legitimation kan du skaffa användarkonto och logga in direkt i Webcert. Du kan använda BankID på kort, mobilt BankID eller Telia e-legitimation.

  Giltighetstid

  Giltighetstiden för en e-legitimation är begränsad, kontrollera om giltighetstiden har gått ut. Det kan du göra på utgivarens webbplats.

  Tekniska krav

  Testa din e-legitimation

  Webcert använder CGI:s identifieringstjänst eID för att verifiera e-legitimationer. På CGI:s webbplats kan du testa att din e-legitimation fungerar. 

  Läs om tekniska krav och testa din e-legitimation

  Kontrollera att du installerat de senaste uppdateringarna för ditt operativsystem och webbläsare. Webcert är utvecklat och testat för Internet Explorer 11 och senare versioner. Tjänsten kan fungera även med andra webbläsare men det finns risk för att problem uppstår.

  Kontakta Ineras kundservice

  Om du fortfarande har problem att logga in kontakta Ineras kundservice.

Systemadministration och lokal förvaltning

För dig som är systemförvaltare och arbetar med lokal förvaltning av Webcert finns information om administration, drift och förvaltning, se länken nedan.

Här finns samlad information för lokal administration och förvaltning av Webcert

Dokument

Via länken nedan hittar du dokument som handlar om Webcert:

Här hittar du dokument om Webcert

Nyheter

Via länken nedan hittar du nyheter och nyhetsbrev om intygstjänsterna:

Övriga intygstjänster

Webcert är en av de tjänster som ingår i Intygstjänster. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de tjänster som baseras på information från de intyg som utfärdas i Webcert.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan