Intygstjänster

Rehabstöd

Rehabstöd används av rehabkoordinatorer och läkare för att samordna och följa upp sjukskrivna patienters rehabilitering. Rehabstöd är en del av Intygstjänster.

En sjuksköterska och en läkare studerar information på datorskärm

Om Rehabstöd

Med Rehabstöd kan rehabkoordinatorer få en bra överblick över alla pågående sjukskrivningar på en vårdenhet och se vilka patienter som är sjukskrivna av vilken läkare. Även läkare kan använda Rehabstöd för att få se information om sina egna sjukskrivna patienter.

Informationen som visas i Rehabstöd hämtas från de intyg som utfärdas elektroniskt i hälso- och sjukvården när en patient sjukskrivs.

Rehabstöd erbjuds till regioner och privata vårdgivare som är anslutna till Intygstjänster.

Bättre överblick

Informationen i Rehabstöd kan filtreras på flera olika sätt. Det går till exempel att se de sjukskrivningar som löper ut inom en viss tidsperiod. Det går också att läsa patientens intyg, vilket gör att vårdpersonalen inte behöver hoppa mellan Rehabstöd och vårdinformationssystemet.

Underlättar samarbete

Rehabstöd ger rehabkoordinatorer bättre förutsättningar för samarbete med läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal.

Det går enkelt att ta fram information om vilka patienter en viss läkare har sjukskrivit, som ett underlag för dialog med läkaren. Det går att dölja personuppgifter som namn och personnummer, vilket gör det möjligt att engagera övrig hälso- och sjukvårdspersonal i samarbetet kring patienters rehabiliteringsprocess utan att röja patienternas identitet.

Så fungerar Rehabstöd

Rehabstöd är en fristående webbapplikation som nås via webbläsaren. För att logga in krävs SITHS-kort och särskild behörighet. 

Rehabstöd är en del av Intygstjänster

Rehabstöd ingår i Intygstjänster, som består av flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg mellan vård, myndigheter och invånare.

Alla intyg som utfärdas elektroniskt hos vårdgivare som är anslutna till Intygstjänster lagras i en databas, och därifrån hämtas den information som visas upp i Rehabstöd.

Kan användas av rehabkoordinatorer och läkare

Användare av Rehabstöd kan antingen vara rehabkoordinator eller läkare. Rehabkoordinatorer kan se alla pågående sjukskrivningar för de vårdenheter de har behörighet till. Läkare kan se de sjukskrivningar där de själva har utfärdat intyget.

En rehabkoordinator kan till exempel vara fysioterapeut, arbetsterapeut eller sjuksköterska. Även läkare och icke legitimerad personal kan ha rollen rehabkoordinator. Det är ansvarig verksamhetschef, eller motsvarande, som utser en rehabkoordinator.

Loggning av åtkomst

Allt som användarna gör i Rehabstöd, och som rör information om patienter, loggas enligt patientdatalagen i Säkerhetstjänsters funktion för loggning. Det innebär att det går att ta reda på när och på vilken vårdenhet åtkomsten har skett samt vem det är som har tagit del av information och vilken typ av information det handlar om.

Förutsättningar

Rehabstöd erbjuds till regioner och privata vårdgivare som är anslutna till Intygstjänster för att utfärda och hantera intyg digitalt. Att vårdgivaren behöver vara ansluten till Intygstjänster beror på att informationen i Rehabstöd hämtas från de intyg för sjukpenning som utfärdas elektroniskt. Om vårdgivaren inte utfärdar intyg elektroniskt så finns ingen information att hämta till Rehabstöd.

För att kunna använda Rehabstöd behöver vårdgivaren vara upplagd i Katalogtjänst HSA. Det beror på att organisationsstrukturen i HSA används för att styra vilken information som ska visas för användarna, beroende på vilken vårdenhet de tillhör.

Det här behöver din organisation göra

Varje medarbetare som ska använda Rehabstöd behöver tilldelas behörighet. Det är ansvarig verksamhetschef eller motsvarande som bestämmer vilka medarbetare som ska ha tillgång till Rehabstöd, och behörigheten styrs i Katalogtjänst HSA.

Pris

Rehabstöd ingår i priset för Intygstjänster. Här kan du hitta aktuellt pris för Intygstjänster.

Beställ Rehabstöd

Rehabstöd beställs inte separat, utan ingår vid anslutning till Intygstjänster.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Behöver du hjälp med att använda tjänsten? Välkommen att kontakta oss.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

Intygstjänster

Intygstjänster består av flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg mellan vård, myndigheter och invånare. I Webcert kan vårdpersonal skapa digitala intyg för bland annat sjukpenning. Intygen samlas i en databas som tjänsterna Mina intyg, Rehabstöd och Intygsstatistik hämtar information från, så att invånare, vårdpersonal och myndigheter kan ta del av intygen på olika sätt.

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Felanmälan och användarstöd

Vill du anmäla ett fel? Eller behöver du hjälp med hur du ska använda någon av våra tjänster? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Användarforum

Många av Ineras tjänster erbjuder användarforum, och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta.

Till toppen av sidan