Intygstjänster

Rehabstöd

Rehabstöd är en webbapplikation som används av rehabkoordinatorer och läkare för att samordna och följa upp sjukskrivna patienters rehabilitering.

En sjuksköterska och en läkare studerar information på datorskärm

Om Rehabstöd

Med Rehabstöd kan rehabkoordinatorer få en bra överblick över alla pågående sjukskrivningar på en vårdenhet och se vilka patienter som är sjukskrivna av vilken läkare. Även läkare kan använda Rehabstöd för att se information om sina egna sjukskrivna patienter.

Ger bättre överblick

Informationen i Rehabstöd kan filtreras på flera olika sätt. Det går till exempel att se de sjukskrivningar som löper ut inom en viss tidsperiod. Det går också att läsa patientens intyg, vilket gör att vårdpersonalen inte behöver hoppa mellan Rehabstöd och vårdinformationssystemet.

Underlättar samarbete

Rehabstöd ger rehabkoordinatorer bättre förutsättningar för samarbete med läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal.

Det går enkelt att ta fram information om vilka patienter en viss läkare har sjukskrivit, som ett underlag för dialog med läkaren. Det går att dölja personuppgifter som namn och personnummer, vilket gör det möjligt att engagera övrig hälso- och sjukvårdspersonal i samarbetet kring patienters rehabiliteringsprocess utan att röja patienternas identitet.

Så fungerar Rehabstöd

Rehabstöd är en webbapplikation som används via webbläsaren. För att logga in krävs SITHS eID och särskild behörighet.

Informationen som visas i Rehabstöd hämtas från de intyg som utfärdas i webbapplikationen Webcert när en patient sjukskrivs.

Pris och beställning

Rehabstöd erbjuds till de vårdgivare som använder Webcert för att utfärda digitala intyg. Inget separat abonnemang behövs för Rehabstöd.

Införande och användning

För att börja använda Rehabstöd behöver vårdgivaren vara upplagd i Katalogtjänst HSA och varje medarbetare som ska använda Rehabstöd behöver tilldelas behörighet. Det är ansvarig verksamhetschef eller motsvarande som bestämmer vilka medarbetare som ska ha tillgång till Rehabstöd, och behörigheten styrs i Katalogtjänst HSA.

Inloggning sker med SITHS eID.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Intygstjänster

Webcert

Webcert gör det enkelt att skapa digitala intyg, så att vårdpersonalen får mer tid till patienten. Genom att intygen kan skickas digitalt till exempelvis Försäkringskassan minskar handläggningstiden vid sjukskrivning och rehabilitering. Webcert erbjuds till regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare, både med och utan offentlig finansiering.

Rehabstöd

Rehabstöd är en webbapplikation som används av rehabkoordinatorer och läkare för att samordna och följa upp sjukskrivna patienters rehabilitering.

Intygsstatistik

Intygsstatistik är en webbapplikation där personal som arbetar inom hälso- och sjukvården enkelt kan se och följa upp mönster för sjukskrivningar. Det går till exempel att se om antalet sjukskrivningar ökat eller minskat, skillnader mellan könen och vilka diagnoser som är vanligast i läkarintygen.

1177 intyg

Med 1177 intyg kan invånare läsa, skriva ut och ladda ner sina läkarintyg via inloggning på 1177.se. Det går också att skicka intyg till olika mottagare, som till Försäkringskassan.

Till toppen av sidan