Intygstjänster

Intygsstatistik

Med Intygsstatistik kan personal som arbetar inom hälso- och sjukvården enkelt se och följa upp mönster för sjukskrivningar. Det går till exempel att se om antalet sjukskrivningar ökat eller minskat, skillnader mellan könen och vilka diagnoser som är vanligast i läkarintygen. Intygsstatistik är en del av Intygstjänster.

Händer som använder webbapplikationen Intygsstatistik

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Behöver du hjälp med att använda tjänsten? Välkommen att kontakta oss.

Aktuella artiklar

Teckna kundavtal

För att kunna beställa och använda Ineras tjänster behöver din organisation teckna kundavtal med Inera.

Projektet Intygstjänster 2020

Projektet vidareutvecklar tjänsterna Webcert, Rehabstöd, Intygsstatistik och Mina intyg . Inom projektet sker också utveckling av nya tjänster.

Intygstjänster

Intygstjänster består av flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg mellan vård, myndigheter och invånare. I Webcert kan vårdpersonal skapa digitala intyg för bland annat sjukpenning. Intygen samlas i en databas som tjänsterna Mina intyg, Rehabstöd och Intygsstatistik hämtar information från, så att invånare, vårdpersonal och myndigheter kan ta del av intygen på olika sätt.

Användarforum

Många av Ineras tjänster erbjuder användarforum, och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta.

Till toppen av sidan