Intygstjänster

För dig som ska beställa Webcert för användning med e-legitimation

Den här sidan vänder sig till dig som är läkare och som endast vill använda Webcert med e-legitimation. Här kan du läsa hur det går till att teckna kundavtal med Inera och beställa abonnemang för Webcert.

Teckna kundavtal

Gå till Ansök om att bli kund och teckna kundavtal och välj alternativet Privat vårdgivare.

Tänk på det här när du fyller i formuläret:

  • I fältet Är er vårdverksamhet finansierad av region eller kommun?, välj alternativet Nej.
  • I fältet Organisationsnummer, ange ditt personnummer.
  • Fyll i dina kontaktuppgifter i fälten för Administratör, Företrädare/Firmatecknare (primär) och Kontaktperson för avtalet. Du behöver inte fylla i fälten för Företrädare/Firmatecknare (sekundär).

När vi har tagit emot ansökan kontrollerar vi så att det inte finns några juridiska hinder för din organisation att bli kund hos Inera.
Om ansökan blir godkänd skickar vi en länk till kundavtalet, som elektroniskt ska signeras av behörig företrädare.

Administrera roller i kundportalen

Innan du kan beställa abonnemanget för Webcert behöver du ge dig själv behörighet som beställare i Ineras kundportal.

Beställ abonnemang

När du har tecknat kundavtal och tilldelat dig själv rollen som beställare kan du beställa abonnemang för Webcert i Ineras kundportal.

Till toppen av sidan