Intygstjänster

Intygstjänster

Intygstjänster består av flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg mellan vård, myndigheter och invånare. Intygstjänster erbjuds till regioner, statliga myndigheter, kommuner och privata vårdgivare, både med och utan offentlig finansiering.

Bärbar dator med Webcert på skärmen.

Aktuella artiklar

Teckna kundavtal

För att kunna beställa och använda Ineras tjänster behöver din organisation teckna kundavtal med Inera.

Projektet Intygstjänster 2020

Projektet vidareutvecklar tjänsterna Webcert, Rehabstöd, Intygsstatistik och Mina intyg . Inom projektet sker också utveckling av nya tjänster.

Till toppen av sidan