Aktuellt

Sil utökas med nya beslutsstöd

Från och med i höst kommer tre nya beslutsstöd om läkemedel finnas tillgängliga via Sil.

Foto: Peter Nordahl

Mål att minska skador relaterade till läkemedel

Det handlar om Blandbarhetsdatabasen från Västra Götalandsregionen, Krossningsdatabasen från Region Skåne samt Janusmed riskprofil från Region Stockholm. Alla källor är regionala initiativ som nu blir nationellt tillgängliga. Gemensamt för källorna är målet att bidra till ökad patientsäkerhet när läkemedel ordineras, förskrivs eller används inom hälso- och sjukvården.

–  Att regionala källor blir tillgängliga över hela landet är resurseffektivt. Det innebär en möjlighet att dela på kompetens, teknik och ekonomi, säger Malin Sandberg, tjänsteansvarig Sil.

Sil som står för Svenska informationstjänster för läkemedel innehåller kunskapsdatabaser med aktuell och evidensbaserad information om läkemedel, som är sammanställd av olika experter inom läkemedelsområdet. Genom att koppla ihop informationen i kunskapsdatabaserna med patientdata i vårdinformationssystem blir det enklare för förskrivare att välja den mest optimala läkemedelsbehandlingen utifrån patienters diagnos, ålder och individuella medicinska förutsättningar. Informationen i Sil sammanställs och granskas löpande och visas upp i system som används inom hälso- och sjukvården. 

Om de nya beslutsstöden

Illustration: Kaveh Teimori.

Blandbarhetsdatabasen ger stöd i blandbarhetsfrågor för intravenösa läkemedel. När en patient vårdas på sjukhus kan det uppstå behov av läkemedel som ges intravenöst via en så kallad infart. Om läkemedlen krockar (är inkompatibla) med varandra kan fysikaliska och kemiska reaktioner uppstå vilket riskerar att orsaka sämre effekt, igentäppta slangar och i värsta fall organsvikt och dödsfall. Blandbarhetsdatabasen innehåller kompatibilitetsinformation för över 2500 läkemedelskombinationer baserad på internationella studieresultat bedömda utifrån svensk läkemedelshantering.

Krossningsdatabasen är ett läkemedelshanteringsstöd som ger information om ett läkemedel kan krossas, administreras i sond samt om det finns ett alternativt läkemedel eller alternativ administrationssätt. Databasen innehåller i nuläget cirka 300 läkemedel och kontinuerligt arbete pågår med tillägg av nya preparat. Krossningsdatabasen bidrar till ökad patientsäkerhet och tidsbesparing hos vårdpersonal. Den är redan nu tillgänglig via webbsidan www.lakemedelshantering.se , och appen ”Stöd vid läkemedelshantering”.

Janusmed riskprofil är ett komplement till Janusmed interaktioner och varnar för eventuella risker av vanliga eller allvarliga biverkningar när läkemedel förstärker varandras effekter. Janusmed riskprofil är framför allt till hjälp vid läkemedelsgenomgångar och in/utsättning av läkemedel. Enkätundersökningar visar att källan, som redan idag används inom Region Stockholm, är ett mycket uppskattat stöd som både sparar tid och bidrar till ökad patientsäkerhet. 

Beslutsstödet uppdateras löpande med information om nya läkemedel samt nya vetenskapliga rön.

Vad händer nu?

Inera har tillsammans med ägarna av kunskapsdatabaserna påbörjat utveckling för att inkludera de nya beslutsstöden i Sil. De beräknas vara införda i Sil i samband med nästa release hösten 2022.

För att hälso- och sjukvårdspersonalen ska få tillgång till de nya beslutsstöden behöver regionerna beställa integration hos sin respektive systemleverantör.

För frågor kontakta silinfo@inera.se

Till toppen av sidan