Aktuellt

Ny källa via Ineras tjänst Sil – smidigt informationsstöd vid läkemedelsbrist

Smidig tillgång till information om restanmälda läkemedel underlättar för förskrivaren och minskar risken för att patienter blir utan läkemedel. Det är några av fördelarna tjänsteansvarig Malin Sandberg på Inera ser med att addera kunskapsstödet Restanmälda läkemedel till Sil.

Läkemedelsbrist är ett växande problem och i början av 2023 fanns närmare 700 restanmälda läkemedel i Sverige.  

Kunskapsstödet Restanmälda läkemedel, som tillhandahålls av Läkemedelsverket, sammanställer uppgifter om restanmälda läkemedel hos läkemedelsföretagen. Listan på dessa läkemedel finns att tillgå via Läkemedelverkets och Fass hemsidor, men saknas vid själva förskrivningsögonblicket. På grund av tidsbrist söker sig sällan läkare eller andra professioner med förskrivningsrätt till information på internet, och går därför miste om viktig information gällande restanmälda läkemedel. Därför förskrivs ibland läkemedel som är slut på apotekens hyllor. 

Bild på tjänsteansvarige Malin Sandberg
Malin Sandberg är tjänsteansvarig för Sil på Inera.

När ett läkemedel idag inte finns hos apoteket behöver apotekspersonalen kontakta förskrivaren om det inte finns ett motsvarande utbytbart läkemedel. Detta leder i sin tur till väntetider för både patient och apotekspersonal, samt onödig kommunikation till förskrivare och tidsåtgång för att förskriva ett alternativt läkemedel, säger Malin Sandberg.  

Sil, Svenska informationstjänster för läkemedel, är en tjänst hos Inera som samlar evidensbaserad grunddata och kunskap om läkemedel. Idag består Sil av ett tjugotal kvalitetsgranskade källor, som alla enskilt tillhandahålls av experter inom läkemedelsområdet och samlas under en gemensam databas. All information i Sil behöver integreras i hälso- och sjukvårdens system för att nå användarna.  

Inera planerar att under hösten 2023 addera källan Restanmälda läkemedel till Sil. Även om den planerade utökningen av Sil inte löser läkemedelsbristen så kommer den nya tillgången till information att underlätta för såväl förskrivare som apotekspersonal och patienter. 

Att inkludera källan Restanmälda läkemedel i Sil och i verksamheternas journalsystem effektiviserar läkemedelskedjan, från förskrivning till uthämtning, säger Malin Sandberg. 

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan