Statistik för Svenska informationstjänster för läkemedel - Sil

Statistiken visar vilka av Sil:s kunskapsstöd som finns tillgängliga i regionernas vårdinformationssystem. Statistiken uppdateras två gånger per år och avser ett urval av de kunskapsstöd som finns i Sil.

Till toppen av sidan