Aktuellt

Kunskap om biverkningar - bara en knapptryckning bort

Svenska informationstjänster för läkemedel, även kallad Sil, är en databas med kvalitetsgranskad information om läkemedel från flera källor. En av källorna är Bikt, en världsunik biverkningsöversikt som ger förskrivare möjlighet att koppla patientens symtom till möjliga läkemedelsbiverkningar.

Närbild på en massa tablettkartor.
Bikt innehåller biverkningsinformation om nästan alla registrerade läkemedel i Sverige.

Läkemedel lindrar symtom, botar sjukdomar och räddar liv. Men de kan också vara skadliga och orsaka biverkningar. Läkemedelsbiverkningar är en vanlig orsak till att patienter läggs in på sjukhus. I många fall skulle det ha kunnat undvikas med lägre doser eller med ett alternativt läkemedel.

Sil ger läkare och andra förskrivare tillgång till den senaste och mest aktuella kunskapen om läkemedel, dess biverkningar och hur de fungerar tillsammans. Grunden i Sil är en databas med information från många olika källor inom läkemedelsområdet. Informationen sammanställs och granskas löpande och kan visas upp i vårdinformationssystem och andra system som används inom vården.

Bikt – en biverkningsöversikt i Sil

Birgit Eiermann, läkemedelssamordnare på Inera.
Birgit Eiermann, farmacie doktor och läkemedelssamordnare på Inera.

En av källorna som Sil hämtar information från är Bikt. Bikt ger en översikt över kända biverkningar för över 9 000 läkemedel, och nya tillkommer efter hand. Informationen om biverkningarna sammanställs från läkemedlens produktresuméer, så kallade SPC:er, som är godkända av Läkemedelsverket eller Europeiska läkemedelsmyndigheten. 

– I stället för att gå igenom läkemedel för läkemedel i en patients läkemedelslista så sammanställer Bikt informationen med ett knapptryck. Bikt kan ge indikationer på om patientens symtom är orsakade av ett läkemedel. Det möjliggör för förskrivaren att bedöma om läkemedel ska ges i annan dos, sättas ut eller ersättas av ett annat, säger Birgit Eiermann, farmacie doktor och läkemedelssamordnare på Inera.

Alla vårdinformationssystem som är anslutna till Sil kan utan kostnad införa Bikt, men det krävs integrering.

– Alla regioner i landet är anslutna till Sil via sina vårdinformationssystem men alla har inte integrerat kunskapsstödet Bikt i sina system, eller så känner de inte till att de har tillgång till det. Den som vill veta hur det förhåller sig i sin hemmaregion, om de har tillgång till biverkningsöversikten, kan kontakta Ineras kundservice, fortsätter Birgit Eiermann.

Resultatet av samarbete mellan Inera och den ideella stiftelsen SIDI

Att Bikt finns tillgänglig i Ineras tjänst Sil är resultatet av ett nära samarbete mellan Inera och Swedish Institute for Drug Informatics, SIDI. SIDI är en ideell stiftelse som samarbetar med sjukvård och akademi och som främjar öppen tillgång till oberoende läkemedelsinformation och it-stöd i Sverige och globalt. SIDI samarbetar med klinisk farmakologi vid Karolinska institutet.

Bikt är ett världsunikt kunskapsstöd

Lars L Gustafsson, initiativtagare till SIDI, professor och läkare vid Karolinska Institutet.
Lars L Gustafsson, initiativtagare till SIDI, professor och läkare vid Karolinska Institutet.

I våras publicerades en vetenskaplig artikel i den internationella tidskriften Basic Clinical Pharmacology & Toxicology. Artikeln undersöker flera läkemedelskällor om biverkningar som finns beskrivna i den vetenskapliga litteraturen i och utanför Sverige. En av slutsatserna i artikeln är att Bikt i nuläget är den enda källan i världen som samlar, kvalitetssäkrar och uppdaterar biverkningsinformation för de flesta registrerade läkemedel, och som regelbundet levererar den till vårdsystem på ett enhetligt sätt.

– En av styrkorna med Bikt är att informationen uppdateras regelbundet. Det går alltid att lita på att informationen är aktuell utifrån det senaste kunskapsläget inom läkemedelsområdet och är bara en knapptryckning bort, säger Lars L Gustafsson, initiativtagare till SIDI, professor och läkare vid Karolinska Institutet.

Ta reda på mer om kunskapsstöden i Sil

I Sil finns läkemedelsinformation från ett tjugotal källor, bland annat kunskapsstöd om läkemedelsanvändning för barn och äldre, biverkningar, läkemedelskrockar, fosterpåverkan och amning samt användning av läkemedel vid sviktande njurfunktion. Sil innehåller också det nationella produkt- och artikelregistret Vara, Fass, och regionernas listor över rekommenderade läkemedel med mera. Källorna produceras och tillhandahålls av flera olika aktörer såsom Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Stiftelsen Swedish Institute for Drug Informatics (SIDI), Läkemedelsindustriföreningen (Lif) och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Flera källor produceras också av Inera.

Till toppen av sidan