Aktuellt

Nytt innehåll i Sil minskar risken att patienter blir utan läkemedel

Nu kan förskrivare av läkemedel få tillgång till information om restanmälda läkemedel via Ineras tjänst Sil, Svenska informationstjänster för läkemedel. Givet att regioner integrerar informationen i sina system innebär det bland annat minskad risk att läkare skriver ut läkemedel som visar sig vara slut på apotekens hyllor.

Under 2022 beslutade Inera att addera information om restanmälda läkemedel till Sil, som är en tjänst hos Inera där grunddata och kunskap om läkemedel samlas. Informationen om vilka läkemedel det råder brist på tillhandahålls av Läkemedelsverket och finns sedan 28 september att tillgå via Sil då en ny version av tjänsten lanserades. För att få tillgång till den nya informationen behöver regioner beställa integrationer i berörda system, till exempel journalsystem.  

Läkemedelsbrist är ett växande problem och i juli 2023 fanns restanmälningar för cirka 1 000 olika läkemedelsförpackningar i Sverige. Även om utökningen av innehållet i Sil inte löser läkemedelsbristen i sig, kan information om vilka läkemedel som inte kan hämtas ut på apotek vara till stor hjälp för förskrivare i förskrivningsögonblicket och för patienter. Det innebär bland annat minskad risk att patienter blir utan läkemedel och att förskrivare får råd om besläktade läkemedel när inga direkt utbytbara läkemedel finns tillgängliga, berättar Malin Sandberg, tjänsteansvarig för Sil på Inera.  

Idag består Sil av ett tjugotal kvalitetsgranskade källor, som alla enskilt tillhandahålls av experter inom läkemedelsområdet och samlas i en gemensam databas. I nuläget behöver läkare och andra professioner med förskrivningsrätt söka information om restanmälda läkemedel via Läkemedelsverkets och Fass hemsidor, där det inte går att få en samlad överblick. På grund av tidsbrist söker förskrivare sällan informationen på internet och skriver därför ut läkemedel som riskerar att vara slut på apotekens hyllor.  

När ett läkemedel idag inte finns hos apoteket behöver apotekspersonalen kontakta förskrivaren om det inte finns ett motsvarande utbytbart läkemedel. Detta leder i sin tur till väntetider för både patient och apotekspersonal, samt onödig kommunikation till förskrivare och tidsåtgång för att förskriva ett alternativt läkemedel. När den nya informationsmängden är integrerad i hälso- och sjukvårdens system blir det lättare för såväl förskrivare som apotekspersonal och patienter, säger Malin Sandberg. 

Det är viktigt att regioner beställer integrationer i sina system så snart som möjligt, för att ge bättre möjligheter att hantera situationen med restanmälda läkemedel. 

Till toppen av sidan