Stöd i teknisk anslutning

Anslut via agent

Att ansluta till en tjänst via en agent innebär att din organisation inte behöver hantera den tekniska anslutningen på egen hand. Agenten förmedlar tjänsten genom sin anslutning till Ineras infrastruktur.

Närbild av händer på ett tangentbord

En agent är en aktör som har anslutit ett system till Ineras infrastruktur och gjort de tekniska förberedelser som krävs för att kunder till Inera ska kunna använda en eller flera av Ineras tjänster via det systemet.

Vanligtvis är agenten en leverantör av ett vårdinformationssystem, och organisationer som använder det systemet i sin verksamhet kan ta hjälp av agenten för att ansluta till någon av Ineras tjänster.

Agenten får endast hantera den tekniska anslutningen, men får inte använda tjänsterna för egen räkning.

De här tjänsterna går att ansluta till via agent

Följande tjänster går att ansluta till via agent:

Agenter för 1177 högkostnadsskydd

Agent System
CGI Sverige AB eFrikort (HKS)

Agenter för 1177 journal

Agent System
Capio S:t Görans Sjukhus AB Cambio COSMIC
Carasent Sverige AB Webdoc
Compugroup Medical Sweden AB

CGM J4

PMO

Kliniken Patientsystem AB Kliniken
MittVaccin Sverige AB MittVaccin Journal
Prorenata AB Prorenata Journal

Agenter för Intygstjänster Webcert

Agent System
Carasent Sverige AB Webdoc
Compugroup Medical Sweden AB CGM J4
Kliniken Patientsystem AB Kliniken

Agenter för Legitimeringstjänst IdP för medarbetare

Agent System
Höglandsförbundet Combine
Kommunalfördundet ITSAM ITSAM IdP
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund Mobilityguard
Stretch Care AB Pulstavlan
Stretch Care AB Blåappen
Twoday AB Twoday

Agenter för Nationell patientöversikt - NPÖ

Agent System
Cambio Welfare Systems AB (Cambio) Viva
Capio S:t Görans Sjukhus AB Cambio COSMIC
Carasent Sverige AB Webdoc
Compugroup Medical Sweden AB CGM J4
Kliniken Patientsystem AB Kliniken
MittVaccin Sverige AB MittVaccin Journal
Prorenata AB Prorenata Journal
Pulsen Omsorg AB Magna Cura
Tieto Sweden AB Procapita

Agenter för Personuppgiftstjänsten

Agent System
MittVaccin Sverige AB MittVaccin Journal
Platform 24 Healthcare AB Platform24
Stretch Care AB Blåappen

Agenter för Säkerhetstjänster

Agent System
MittVaccin Sverige AB MittVaccin Journal

Så här går det till att ta hjälp av en agent

  1. Beställ tjänsten - Logga in i kundportalen och beställ tjänsten. När ni har skickat in beställningen kommer agenten automatiskt att få ett meddelande om att ni vill använda tjänsten via deras anslutning. Agenten godkänner och attesterar beställningen.
  2. Attestera beställningen - När agenten har attesterat beställningen kommer ni få ett meddelande om att ni också ska göra det.
  3. Anslutningen påbörjas - När ni har attesterat beställningen kan agenten påbörja arbetet med att ansluta din organisation till tjänsten.

Sluta anlita en agent

Om din organisation vill sluta använda någon tjänst via en agents anslutning så behöver ni meddela oss det. Det gör ni genom att fylla i och skicka in formuläret nedan.

Formulär för att meddela när din organisation slutar anlita en agent

Till toppen av sidan