Stöd i teknisk anslutning

Anslut via agent

Att ansluta till en tjänst via en agent innebär att din organisation inte behöver hantera den tekniska anslutningen på egen hand. Agenten förmedlar tjänsten genom sin anslutning till Ineras infrastruktur.

Närbild av händer på ett tangentbord

En agent är en aktör som har anslutit ett system till Ineras infrastruktur och gjort de tekniska förberedelser som krävs för att kunder till Inera ska kunna använda en eller flera av Ineras tjänster via det systemet.

Vanligtvis är agenten en leverantör av ett vårdinformationssystem, och organisationer som använder det systemet i sin verksamhet kan ta hjälp av agenten för att ansluta till någon av Ineras tjänster.

Agenten får endast hantera den tekniska anslutningen, men får inte använda tjänsterna för egen räkning.

De här tjänsterna går att ansluta till via agent

Så här går det till att ta hjälp av en agent

Om beställningen gäller någon av tjänsterna Nationell patientöversikt, Journalen eller Webcert:

  1. Beställ tjänsten - Logga in i kundportalen och beställ tjänsten. När ni har skickat in beställningen kommer agenten automatiskt att få ett meddelande om att ni vill använda tjänsten via deras anslutning. Agenten godkänner och attesterar beställningen.
  2. Attestera beställningen - När agenten har attesterat beställningen kommer ni få ett meddelande om att ni också ska göra det.
  3. Anslutningen påbörjas - När ni har attesterat beställningen kan agenten påbörja arbetet med att ansluta din organisation till tjänsten.

Om beställningen gäller Informationsutlämning till kvalitetsregister:

  1. Kontakta agenten - Börja med att kontakta den organisation ni vill anlita som agent. När ni är överens meddelar agenten oss det. Vi gör då en enkel kundkvalificering där vi kontrollerar att din organisation är vårdgivare med offentlig finansiering och att ni har tecknat Ineras kundavtal. Därefter kontaktar vi er.
  2. Beställ tjänsten – När vi har kontaktat er kan ni fylla i och skicka in det här formuläret för att beställa tjänsten.
  3. Bekräfta agentuppdraget - För att vi ska vara säkra på att din organisation har anlitat agenten för att använda tjänsten via deras anslutning, kommer vi att be båda parter att bekräfta det. Det gör vi genom att först skicka ett meddelande till agenten som de ska signera elektroniskt. Därefter skickar vi ett motsvarande meddelande till din organisation som ni ska signera elektroniskt.
  4. Anslutningen påbörjas - När vi har tagit emot bekräftelserna från båda parter kan agenten påbörja arbetet med att ansluta din organisation till tjänsten.

Sluta anlita en agent

Om din organisation vill sluta använda någon tjänst via en agents anslutning så behöver ni meddela oss det. Det gör ni genom att fylla i och skicka in formuläret nedan.

Formulär för att meddela när din organisation slutar anlita en agent

Till toppen av sidan