Aktuellt

Nu kan bilagor bifogas i Elektronisk remiss

Med nya versionen 2.0 av tjänsten Elektronisk remiss går det att bifoga bilagor av olika filtyper. Det innebär minskat behov av manuell hantering, vilket sparar tid och pengar i vården samtidigt som patientsäkerheten stärks då mer bakgrundsinformation kan förmedlas i ett och samma digitala flöde med remissen.

Ineras tjänst Elektronisk remiss har länge gjort det möjligt för vårdgivare i hela landet att skicka, ta emot och hantera digitala remisser även om de har olika vårdinformationssystem eller tillhör olika organisationer. Nu har tjänsten utökats med ny och förbättrad funktionalitet för att möta användarnas behov.

Carina Jansson, Inera.
Carina Jansson, tjänsteansvarig för Elektronisk remiss på Inera.

– Många har efterfrågat att kunna skicka med olika typer av bilagor till remisser eller remissvar, framför allt sådant som inte redan visas i Nationell patientöversikt, NPÖ. Idag skickas bilagorna separat och hanteras manuellt på papper, usb, cd-skivor, fax och liknande, säger Carina Jansson, tjänsteansvarig för Elektronisk remiss på Inera.

Hon förklarar att en stor nyhet i den nya versionen av tjänsten är att det nu går att bifoga en eller flera bilagor till en remiss eller ett remissvar. Med nuvarande tekniska infrastrukturlösning är möjligheten än så länge begränsad till bilagor där storleken på remiss plus bilaga maximalt får uppgå till tio megabyte.

– Det kommer exempelvis gå att bifoga filtyper som pdf och jpeg, vilket innebär att information i form av journalutdrag, mindre foton och standardbilder kan överföras digitalt tillsammans med remissen. Däremot behöver alternativa delningslösningar fortfarande användas när det gäller röntgenbilder och andra medicinska bilder i så kallat dicom-format, säger Carina Jansson.

För att möta behov gällande den typen av högkvalitativa och därmed mycket utrymmeskrävande bilder planerar Inera att utreda möjligheten att i tjänsten Elektronisk remiss kunna skicka referenser för större bilagor av olika slag, till exempel filmer och röntgenundersökningar. En sådan lösning skulle innebära att informationen kan visas men inte behöver flyttas och lagras dubbelt.

Med en digital hantering där remiss och bilagor så långt det är möjligt kommer tillsammans till mottagaren i ett flöde sparas både tid och pengar i vården, poängterar Carina Jansson:

– Ju mer bakgrundsinformation som förmedlas om patienten, såsom redan gjorda undersökningar, desto bättre beslutsunderlag för fortsatt behandling och mindre risk att undersökningar görs om i onödan. Dessutom stärks patientsäkerheten eftersom bilagor inte riskerar att komma bort i posten, eller faxas och hamna hos fel mottagare.

Elektronisk remiss har inget eget användargränssnitt utan byggs in i kundens system. Ny version 2.0 är nu klar att implementeras i de vårdinformationssystem som kunderna använder.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan