Gå till innehåll

Elektronisk remiss

Med tjänsten Elektronisk remiss är det möjligt att skicka och ta emot digitala remisser, även när vårdgivarna tillhör olika organisationer. Tjänsten gör det säkrare för patienterna, enklare för vårdpersonalen och är snabbare än pappersremisser.

Det skickas cirka 100 000 remisser mellan Sveriges olika regioner per år. Den absolut största delen skickas i pappersform. Att istället hantera dem elektroniskt på ett standardiserat sätt innebär stora fördelar för både vården och invånaren.  

Det finns flera nyttor med tjänsten Elektronisk remiss, till exempel:

  • Det blir enklare för vårdpersonal att hantera remisser.
  • Patientsäkerheten ökar därför att risken för misstag minskar.
  • Hanteringen av remisser blir snabbare och effektivare.
  • Vårdgivare får bättre möjlighet att följa upp remisser.

Tjänsten Elektronisk remiss gör att vårdgivare i hela landet kan skicka, ta emot och hantera remisser med varandra även om de har olika vårdinformationssystem eller tillhör olika organisationer eller regioner. 

Tjänsten riktar sig till vårdgivare inom regioner och även privata vårdföretag som har samarbetsavtal med en region. Det är framför allt vårdpersonal och administratörer som använder tjänsten.

Vårdgivare kan göra flera saker genom tjänsten: 

 

  • Skicka och ta emot remisser.
  • Bekräfta att de tagit emot en remiss.
  • Vidarebefordra en remiss.
  • Begära eller skicka en komplettering.
  • Skicka eller ta emot svar.
  • Se om remissen är mottagen eller besvarad.
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan