Alla tjänster A-Ö

Svenska informationstjänster för läkemedel - Sil

Sil minskar risken för fel vid läkemedelsbehandling genom att ge läkare och andra förskrivare tillgång till den senaste och mest aktuella kunskapen om läkemedel från ett tjugotal kvalitetsgranskade källor. Det gäller till exempel vilka biverkningar läkemedlen har och hur olika läkemedel fungerar tillsammans.

Hyllor med olika typer av läkemedel.

Om Sil

Läkemedel kan bota sjukdomar och rädda liv. Men de kan också vara skadliga och orsaka biverkningar. Problem orsakade av läkemedel är en av de vanligaste anledningarna till att personer läggs in på sjukhus i Sverige.

Sil minskar risken för fel vid läkemedelsbehandling genom att ge läkare och andra förskrivare tillgång till den senaste och mest aktuella kunskapen om läkemedel. Det gäller till exempel vilka biverkningar läkemedlen har, hur olika läkemedel fungerar tillsammans, vilka som bör undvikas för äldre och vilka läkemedelsdoseringar som är lämpliga för barn.

Sil stödjer även hälso- och sjukvårdspersonal vid iordningsställande och administrering av läkemedel. Det kan till exempel gälla sjuksköterskor som ska ge läkemedel till barn och måste späda läkemedel, ordination till patienter på sjukhus eller var och hur ett vaccin ska ges.

Sil är också ett stöd vid läkemedelsgenomgångar, när vårdpersonal eller farmaceut går igenom patientens aktuella läkemedel.

Kvalitetssäkrad läkemedelsinformation från flera källor

Grunden i Sil är en databas med information från ett tjugotal källor som exempelvis Fass, det nationella produkt- och artikelregistret Vara och regionernas listor över rekommenderade läkemedel. Källorna produceras och tillhandahålls av flera olika aktörer såsom Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Stiftelsen Swedish institute for drug informatics (SIDI), Läkemedelsindustriföreningen (Lif) och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Flera källor produceras också av Inera.

Informationen från källorna sammanställs och granskas löpande och kan visas upp i vårdinformationssystem och andra system som används inom vården.

Kan användas av regioner, kommuner och statliga myndigheter

Möjligheten att visa upp information från Sil i organisationens vårdinformationssystem erbjuds till regioner, statliga myndigheter och underleverantörer till offentlig sektor. En underleverantör kan till exempel vara en leverantör av vårdinformationssystem.

Underleverantörer kan i sin tur erbjuda Sil till sina kunder, som exempelvis kommuner.

Alla regioner, några myndigheter och vissa verksamheter i flera kommuner använder Sil. Vilka källor som är tillgängliga i deras system beror på hur respektive organisation har valt att göra integrationen.

Sil online

Ett urval av informationen i Sil:s databas går att ta del av via den öppna webbplatsen Sil Online. Den är tillgänglig för alla men används framför allt av personal inom hälso- och sjukvård, förvaltning och administration i regioner och kommuner samt läkemedelsindustri.

Statistik för Sil

Här hittar du statistik som visar vilka av Sil:s kunskapsstöd som finns tillgängliga i regionernas vårdinformationssystem:

Så fungerar Sil

Innehållet i Sil:s databas kan hämtas och visas upp i vårdinformationssystem och andra system så att förskrivare av läkemedel har tillgång till aktuell information när de ordinerar, iordningsställer och administrerar läkemedel samt skriver recept.

Data hämtas via lokal server

Varje organisation som vill visa upp information från Sil:s databas i sina system behöver ha tillgång till en lokalt installerad server, antingen genom egen drift eller via en leverantör.

Servern används för att hämta data från Sil:s databas. Eftersom en del informationsmängder i databasen uppdateras varje vardag är rekommendationen att nedladdning till servern sker dagligen.

På servern installeras ett webbaserat gränssnitt, ett så kallat API. Det gör att system som ska visa upp information från databasen kan anropa servern. En server som har installerat Sil:s API kallas för en Sil-server.

Anpassning av systemet

De system som ska visa upp information från Sil:s databas behöver anpassas så att de kan anropa den lokala Sil-servern.

Olika anpassningar behöver göras för varje källa som systemet ska kunna visa upp information från. Det varierar därför mellan olika system vilka källor som är tillgängliga, beroende på hur respektive organisation har valt att göra integrationen.

Ny version av databas och API en gång per år

En gång om året släpps en ny version av Sil:s API och då blir även en ny version av databasen tillgänglig, oftast med nya källor.

Då behöver de som förvaltar en Sil-server ladda ned och installera den nya API-versionen, samt uppdatera rutinerna för hämtning av information från databasen så att det sker mot den nya versionen.

I de system som visar upp information från Sil:s databas kan befintliga integrationer behöva justeras, och nya integrationer kan behöva skapas för eventuella nya källor.

Villkor för att få integrera Sil

Följande villkor gäller för att få hämta och visa upp information från Sil:s databas i ett system:

  • Systemet ska användas inom helt eller delvis offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet.
  • Systemet ska användas av hälso- och sjukvårdspersonal såsom läkare, sjuksköterskor och kliniska farmaceuter.
  • Informationen får inte presenteras i samband med reklam.
  • Information från Region Stockholms kunskapskällor Janusmed amning, fosterpåverkan, interaktioner och njurfunktion får inte
    • lämnas ut till patient
    • användas utanför Sverige.

Myndigheter som vill använda Regions Stockholms kunskapskällor behöver teckna särskilda avtal med Region Stockholm.

Beställ Sil

För att börja använda Sil behöver din organisation först göra en beställning. Du gör beställningen genom att fylla i formuläret nedan. Du kommer att guidas igenom processen steg för steg.

Observera att beställning av Sil endast behöver göras en gång. Om din organisation redan har ett abonnemang och vill lägga till ytterligare en källa behöver ni inte göra en ny beställning.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Integrera Sil i vårdinformationssystemet

Det är vanligtvis journalsystemsleverantören eller motsvarande som anpassar det system som ska kunna visa upp information från Sil:s databas.

På Sil:s egen informationsyta finns fördjupad information om hur den tekniska anslutningen går till:

Det kan också behövas ett införande i verksamheten, exempelvis utbildning av den hälso- och sjukvårdspersonal som ska använda Sil:s läkemedelsinformation. Det här steget ansvarar din organisation själv för.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan