Gå till innehåll

Svenska informationstjänster för läkemedel – Sil

Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil, innehåller kvalitetsgranskad och aktuell information om läkemedel från många olika källor. Sil används bland annat av läkare och andra förskrivare för att skapa e-recept och som beslutsstöd. Alla regioner har tillgång till Sil genom sina journalsystem.

Grunden för Sil är en databas med information från ett stort antal externa och egna källor, som sammanställs och granskas löpande. Varje vecka uppdateras databasen med ändrad och ny information, och varje år görs en omfattande revidering av den.

Genom att använda Sil har vårdgivare tillgång till den senaste och mest aktuella kunskapen om läkemedel. Det gäller till exempel hur olika läkemedel fungerar tillsammans, vilka som bör undvikas för äldre, vilka läkemedelsdoseringar som är lämpliga för barn, vilka biverkningar läkemedlen har, med mera.

Patientsäkerheten ökar när Sil används, eftersom det minskar risken för fel vid läkemedelsbehandling. Patienten kan få en så väl anpassad behandling som möjligt och de mest aktuella råden. Det är en av förutsättningarna för bra och jämlik vård.

Informationen i Sils databas tillgängliggörs genom flera olika tjänster:

När Sil byggs in i vårdgivarens system

Sil server med Sil SOAP API är Sils största och mest använda tjänst, som ger tillgång till Sil databas. Den används som beslutsstöd samt för att skapa e-recept av läkare och andra som förskriver läkemedel.

Tjänsten är ett programmeringsgränssnitt som gör informationen från Sils databas tillgänglig i användarens eget system, och behöver byggas in direkt i vårdgivarens journalsystem. Alla regioner har integrerat tjänsten i de flesta av sina journalsystem.

Sil Online – tillgänglig för alla

Sil Online är en öppen webbplats som innehåller delar av informationen i Sils databas. Den är tillgänglig för alla, men används framförallt av personal inom hälso- och sjukvård, förvaltning och administration i regioner och kommuner samt läkemedelsindustri.

Sil Online

RekOrd – för de lokala läkemedelskommittéerna

RekOrd är en webbplats som de lokala läkemedelskommittéerna använder för sammanställning av regionernas rekommenderade läkemedelslistor. RekOrd kräver inloggning.

Centeped – för barnsjukhusen

Centeped är en webbplats som barnsjukhusen i Sverige använder för publicering och urval av instruktioner om läkemedel för barn. Centeped kräver inloggning med SITHS-kort.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan