Ineras kundavtal

Ändringar i dokument i de äldre kundavtalen

Inera gör löpande förbättringar i kundavtalen så att de alltid ska reglera Ineras tjänster på ett korrekt sätt. På den här sidan kan du ta del av ändringar som görs i de äldre kundavtalen.

17 december 2021

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Allmänna villkor

Följande justeringar gäller från och med 17 december 2021:

  • Redaktionella justeringar har genomförts.

Följande ändringar gäller från och med 17 mars 2022:

  • Avsnittet 2.4 har kompletterats med åtagande avseende personuppgiftsbiträdesavtal med Agent, informationsplikt gällande fel och incidenter, samt sekretessåtaganden för Agent.
  • Avsnitt 3.1 har kompletterats med åtagande avseende informationsplikt gällande fel och incidenter.
  • Avsnittet 9 Ändringar och tillägg har reviderats. Nuvarande punkten 9.1 har ersatts med två nya punkter (ny 9.1 och 9.2). En ny punkt 9.5 har tillförts.

24 juni 2021

Inera gör justeringar i Avtal om Kundens användning av Svevac

Med anledning av att det nya covidbeviset lanseras den 1 juli behöver avtalsdokumentet Svevac - Beskrivning och tjänstespecifika villkor, kompletteras med en ny tjänstespecifik instruktion.

Avsnitt 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har kompletterats med en ny instruktion (ny punkt 12).

15 juni 2021

Inera gör justeringar i Avtal om Kundens användning av Svevac

Avsnitt 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har kompletterats med en ny instruktion (punkt 16).

8 april 2021

Inera gör justeringar i Avtal om Kundens användning av Svevac

Följande avtalsvillkor tillkommer:

  • Personuppgiftsbiträdesavtalet gäller så länge som Inera behandlar personuppgifter för Kundens räkning.
  • Motsvarande gäller tillämpliga bestämmelser avseende personuppgiftshantering i avtalsdokumenten Allmänna instruktioner för behandling av personuppgifter i Ineras Tjänster, Allmänna villkor samt Reglering av skada. Dessa bestämmelser utgör en del av Personuppgiftsbiträdesavtalet efter det att Avtalet löpt ut.
  • Om Inera behandlar personuppgifter för Kundens räkning efter det att Avtalet löpt ut har Inera rätt till ersättning från Kunden för sådana kostnader.

Ändringen gäller från och med 2021-07-08

16 december 2020

Inera gör justeringar i Avtal om Kundens användning av Svevac

SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal, Allmänna instruktioner för behandling av personuppgifter i Ineras Tjänster samt villkor avseende behandling av personuppgifter i avtalsdokumentet Svevac - Beskrivning och tjänstespecifika (avsnitt 6) gäller från och med 2020-12-16. Övriga ändringar gäller från och med 2021-03-16.

Inera förbättrar avtalsinnehållet i Avtal om Kundens användning av Sil drift samt i Avtal om Kundens användning av Sil integration

  • Avtalen har anpassats till digitalt format
  • Redaktionella justeringar och mindre korrigeringar avseende Tjänstens funktionalitet har genomförts. En tydligare beskrivning av Tjänstens omfattning har tillförts.

Ändringarna gäller från och med 2020-12-16.

Till toppen av sidan