Gå till innehåll

Förvalta och använda tjänst

Det finns en rad manualer och checklistor utöver de utbildningar och nätverksträffar som arrangeras. Se dessa under Dokument. I övrigt kan du vända dig till supporten.

Lokal support

Vårdpersonal som använder Stöd och behandling ska i första hand vända sig till sin lokala supportfunktion i regionen, som supporterar eller vid behov kontaktar lokal HSA- eller SITHS-administratör. Vårdpersonal har även möjlighet att kontakta den nationella supporten direkt.

Den lokala supporten etableras i samband med införandet och ska med hjälp av manualer och bruksanvisning kunna felsöka. Vid behov kan den lokala supporten kontakta den nationella supporten. Övergripande frågor om Stöd och behandling ska kunna besvaras av den lokala supporten. Om ärendet gäller innehåll i stöd- eller behandlingsprogram ska den utgivarenhet/utgivare som ansvarar för innehållet hantera frågan.

Nationell support

Vid frågor eller synpunkter som lokal support inte kan lösa vänder sig användaren till den nationella supporten via ett e-postformulär. Webbadressen är https://www.inera.se/kundservice/formular/felanmalan-och-support/1177-vardguidens-e-tjanster/. Ange i ärendet att det gäller Stöd och behandling.

Vid felanmälan vill vi gärna ha en skärmdump (inklusive den fullständiga sökvägen som finns i adressfältet). Då kan man mejla supporten direkt och bifoga skärmdumpen. Mejladressen är e-tjanster@1177.se. Ange i ärendet att det gäller Stöd och behandling.

Den nationella supporten kan också nås på telefonnummer 0771-25 10 10, alla dagar kl. 06.00–22.00. Ange i ärendet att det gäller Stöd och behandling. Ibland kan vi inte hantera ärendet direkt utan ringer upp.

Mellan 8.00–17.00 finns specialistkunskap tillgänglig, avancerad felsökning kan ske och fel kan åtgärdas.

Designstöd via Designnätverket

Som designer av stöd och behandlingsprogram erbjuds du i samband med grundutbildningen att ingå i ett nationellt designnätverk. Där finns ett forum där du kan ställa frågor och få svar av andra designers.

Observera att fel i stöd och behandling och Designverktyget alltid ska anmälas till Nationell support.

Ineras kundservice

Vid inloggningsproblem i Stöd och behandling och Designverktyget hänvisas ärendet till Ineras kundservice eftersom tjänsten använder Ineras säkerhetstjänster vid autentisering av vårdpersonal. Kundservice tillhandahåller även support till vårdgivare i frågor rörande HSA-/SITHS-ärenden eller PU-ärenden.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan