Gå till innehåll

Stöd och behandling

Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster som gör det möjligt för regioner, kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare stöd- och behandlingsprogram på nätet. Exempel på tillstånd det finns program för är ångest, depression och smärta. I tjänsten Stöd och behandling finns också ett elektroniskt verktyg för att specialdesigna olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de behov den aktuella målgruppen har.

Stöd och behandling är en av de e-tjänster som erbjuds av vårdgivare via 1177 Vårdguiden. Inloggning för invånaren sker via 1177.se. Vårdpersonal loggar in via länkar under Inloggning vårdpersonal här på sidan.

Vad innebär tjänsten?

Stöd och behandlingstjänstens tekniska plattform är lättillgänglig, användarvänlig och säker. Plattformen följer de lagar och regelverk som krävs för att vara ett nationellt medicinskt informationsystem, bland annat ur ett informations- och patientsäkerhetsperspektiv. Plattformen lagrar bara patientuppgifter under behandlingsperioden men det finns en funktion för att exportera data för uppföljning och forskning, i XML- alternativt CSV-format.

Tjänsten Stöd och behandling består av två tekniska plattformar; Stöd och behandling och Designverktyget.

Den enskilda invånaren kan använda Stöd- och behandlingsplattformen efter att ha blivit erbjuden ett stöd- eller behandlingsprogram med en utsedd behandlare. Internetbehandlingen är tänkt som stöd för invånarens vård och omsorg. Exempel är stöd- och behandlingsprogram mot ångest, depression, smärta, tinnitus och screening för att identifiera alkohol- och drogmissbruk.

Den andra delen av tjänsten Stöd och behandling är Designverktyget. Designverktygets tekniska plattform är en utvecklingsmiljö för att skapa nya program som stöd för invånarens vård och omsorg. I plattformen kan innehållsleverantörer, som är utsedda av vårdgivare, utveckla olika typer av stöd- och behandlingsprogram. Designverktyget är flexibelt på så sätt att innehållsleverantören kan specialdesigna olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de behov den aktuella målgruppen har.

I Designverktyget hanteras inga patientuppgifter.

I tjänsten Stöd och behandling kan vårdgivare se vilka andra stöd- och behandlingsprogram som innehållsleverantörer har utvecklat och gjort tillgängliga, liksom de kan erbjuda stöd och behandlingar som de själva tagit fram.

Här kan du läsa mer statistik på Stöd och behandlings användning i Ineras statistikverktyg.

Video

För att regioner ska kunna erbjuda videomöten i Stöd och behandling har ett integrationsramverk tagits fram. I det framgår hur man ansluter en videotjänst som verksamheten har handlat upp . Tidigt i projektet valdes en arkitektur som innebar en löst kopplad tjänst för att inte skapa ett nytt förvaltningsobjekt med beroenden till externa leverantörers videotjänster, en marknad som dessutom är mycket snabbrörlig.

Videotjänsten nås via en länk och ett så kallat ’uthopp’ från Stöd och behandling. Generellt kan sägas att videotjänsten behöver bestå av två delar. En del som gör att videomötet kan hållas mellan behandlare och invånare, och en vårdspecifik del som hanterar autentisering, pdl-loggning och, vid behov, väntrumsfunktion för möten i Stöd och behandling. Själva videomötesfunktionen är relativt standardiserad och erbjuds idag av flera leverantörer på den öppna marknaden. Den vårdspecifika delen finns inte standardiserad på samma sätt, utan behöver utvecklas, antingen av videoleverantören eller en separat leverantör.

För de vårdspecifika funktionerna kan en videoleverantör ansluta till Ineras säkerhetstjänster, alternativt se till att dessa funktioner tillgodoses av en lokal eller regional lösning. 

Den nationella tekniska plattformen för tjänsten Stöd och behandling är utvecklad och förvaltas under varumärket 1177 Vårdguiden på Inera.

Om du får ett felmeddelande "Request - URI too long" beror det på att du har glömt ditt SITHS-kort. Stäng ner webbläsaren, sätt i ditt SITHS-kort och försök igen.

Logga in i Stöd och behandling (arbeta med invånare/patienter)

Logga in i Designverktyget (testpersonal och designer)

Logga in som testinvånare

Här hittar du dokument för Stöd och behandling

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan