Gå till innehåll

Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster består av ett antal tjänster som sammantaget gör det möjligt för en organisation att reglera och följa upp åtkomsten till patientinformation. Detta förutsätter dock att vårdsystem ansluter till dessa tjänster.

Säkerhetstjänsters huvuduppgift är att tillgodose anslutna system med säker autentisering och säker hantering av patientinformation. Tjänsterna är viktiga för att tillgodose lagliga krav på hur patientinformation får hanteras, och för att patienten själv ska känna förtroende för vårdens sätt att hantera patientinformation. Säkerhetstjänster kan användas av både lokala och nationella e-tjänster.

Säkerhetstjänsterna ska på sikt fullt ut följa Referensarkitekturen för Identitet och åtkomst, som beskriver hur infrastrukturtjänster och e-tjänster ska anpassas till en modern it-arkitektur för att möta vårdens krav på framtidssäkra och kostnadseffektiva it-lösningar. Se denna film för ytterligare beskrivningar av referensarkitekturen.

Säkerhetstjänsterna stödjer också användandet av nationell reservidentitet som identitetstyp för personer. Mer information om nationell reservidentitet hittar du under Personuppgiftstjänsten.

Idag ingår dessa tjänster i Säkerhetstjänster:

  • IdP 
  • Spärrtjänst
  • Samtycke
  • Logg

Säkerhetskrav gäller både användare och teknik

För att kunna uppnå säker hantering av patientinformation, är det viktigt att både användaren och all inblandad teknik följer de säkerhetskrav och anvisningar som gäller. Först då kan vi känna tillit till vårdens sätt att hantera information. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. 

Svar på vanligt förekommande frågor om tjänsten hittar du här.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan