Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster består av ett antal tjänster som sammantaget gör det möjligt för en organisation att reglera och följa upp åtkomsten till patientinformation. Detta förutsätter dock att vårdsystem ansluter till dessa tjänster.

Säkerhetstjänsters huvuduppgift är att tillgodose anslutna system med säker autentisering och säker hantering av patientinformation. Tjänsterna är viktiga för att tillgodose lagliga krav på hur patientinformation får hanteras, och för att patienten själv ska känna förtroende för vårdens sätt att hantera patientinformation. Säkerhetstjänster kan användas av både lokala och nationella e-tjänster.

Idag ingår dessa tjänster i Säkerhetstjänster:

  • Autentisering
  • Logg
  • Samtycke
  • Spärrtjänst
  • Patientrelation

Säkerhetskrav gäller både användare och teknik

För att kunna uppnå säker hantering av patientinformation, är det viktigt att både användaren och all inblandad teknik följer de säkerhetskrav och anvisningar som gäller. Först då kan vi känna tillit till vårdens sätt att hantera information. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. 

Fördjupad information om Säkerhetstjänster