Aktuellt

Tillägg och ändring av IP-adresser för Säkerhetstjänster IdP

I september 2023 kommer nya IP-adresser att läggas till i QA- och produktionsmiljön för Säkerhetstjänster IdP. Kunder ska därför öppna sina brandväggar för hela det aktuella IP-spannet.

Under våren 2023 gjordes ett byte av IP-adresser för IdP:ns test- och QA-miljöer. För testmiljön lades även ytterligare en IP-adress till.

Nu står det klart att ytterligare IP-adresser tillkommer även för QA- och produktionsmiljön. Det kommer att ske följande datum:

Kunder ska öppna sina nätverk för utgående trafik på TCP/HTTPS port 443 för hela IP-spannet 82.136.182.0/24, över internet eller Sjunet beroende på ert val av trafikmönster.

För mer detaljerad information, se kapitel 2.2, 2.5 och 6 på sidan Nätverksinställningar för IAM-tjänster.

Aktuella artiklar

Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster gör det möjligt för organisationer att reglera och följa upp åtkomsten till patientinformation.

Nyheter Säkerhetstjänster

Vill du få nyheter om Säkerhetstjänster som e-post?

Till toppen av sidan