Aktuellt

Förbättrad användarupplevelse i Säkerhetstjänster IdP

I samband med tillägget av IP-adresser för Säkerhetstjänster IdP i september 2023 förbättras användarupplevelsen för inloggning med autentiseringsmetoden ”SITHS-kort på denna enhet”.

Förbättringen innebär att användaren kommer att få upp till 25 försök att logga in innan webbläsaren behöver startas om. Före uppdateringen fick användaren endast ett försök. Detta gör det också möjligt för en annan användare att logga in i en tjänst från samma dator utan att webbläsaren först måste startas om.

Den förbättrade användarupplevelsen genomförs för inloggning med autentiseringsmetoden ”SITHS-kort på denna enhet” i Säkerhetstjänster IdP, det vill säga inloggning med dubbelriktad TLS med hjälp av SAC minidriver eller Net iD Enterprise. Ändringen påverkar inte autentiseringsmetoderna ”SITHS eID på denna enhet” och ”SITHS eID på annan enhet” som båda baseras på den nya autentiseringstekniken.

För mer detaljerad information om vad detta innebär, se rubrik 7.2.1.1. Flera subdomäner ger användaren fler försök att välja certifikat i Anslutningsguide till IdP

Aktuella artiklar

Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster gör det möjligt för organisationer att reglera och följa upp åtkomsten till patientinformation.

Nyheter Säkerhetstjänster

Vill du få nyheter om Säkerhetstjänster som e-post?

Till toppen av sidan