Aktuellt

IdP och Autentiseringstjänsten blir egna tjänster

Från och med 19 december erbjuds IdP och Autentiseringstjänsten som separata tjänster. De har tidigare ingått i Säkerhetstjänster tillsammans med tjänsterna för spärr, samtycke och logg. Den nya uppdelningen är mer logisk utifrån tjänsternas funktioner och ska därför förenkla för kommuner och regioner att hitta information om respektive tjänst.

IdP, som är en förkortning av det engelska uttrycket identity provider, används för att kontrollera och fastställa användares identitet vid inloggning i Ineras, kommunens och regionens anslutna e-tjänster. Autentiseringstjänsten integrerar mot Ineras IdP för att tillhandahålla registrering, legitimering och underskrift med SITHS eID och Mobilt SITHS.

IdP och Autentiseringstjänsten är funktioner som möjliggör inloggning med SITHS eID medan Spärrtjänsten, Samtyckestjänsten och Loggtjänsten används för att reglera åtkomst till information när journaluppgifter ska delas mellan vårdgivare, säger Dan Bergvall som är sektionschef för infrastrukturtjänster på Inera.

Målsättningen med att dela upp Säkerhetstjänster är att det ska bli enklare för kommuner och regioner att hitta information om respektive tjänst samt att kunna etablera samverkansforum med tydligare områdesindelning. De nya tjänsterna heter Autentiseringstjänst SITHS, Legitimeringstjänst IdP för medarbetare och Legitimeringstjänst Lokal IdP för medarbetare.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan