Statistik för Ineras tjänster

Statistik för Säkerhetstjänster

Här hittar du statistik för Säkerhetstjänster.

Innehåll - Statistik för Säkerhetstjänster

  • Spärrar

    Statistiken visar antalet spärrar, inklusive makulerade och permanent hävda, som registrerats sedan tjänsten startade. Spärrarna används för att filtrera bort spärrad information för slutanvändaren i e-tjänster för sammanhållen journalföring, exempelvis Nationell patientöversikt från Inera. Det går att filtrera statistiken på vårdgivare och län.

  • Loggposter

    E-tjänster skapar åtkomstloggar i loggtjänsten i form av loggposter. En loggpost innehåller information om bland annat patient, vårdpersonal, informationsmängd, syfte och vårdpersonalens organisatoriska tillhörighet, vid en given tidpunkt. Det går att filtrera statistiken på vårdgivare och län.

  • Förklaringar

    Här hittar du förklaringar till statistiken, med beskrivningar av vad som visas i diagrammen och tabellerna.

Till toppen av sidan