Infrastrukturtjänster

Infrastruktur för identitet och åtkomst

Ineras infrastruktur för identitet och åtkomst omfattar ett antal infrastrukturtjänster som hanterar och säkrar behörig åtkomst till information.

De tjänster som berörs av detta område är Identifieringstjänst SITHS, Katalogtjänst HSA, Säkerhetstjänster och Personuppgiftstjänsten.

Just nu utvecklar vi och ser över denna infrastruktur. Det gör vi bland annat för att skapa flexiblare och säkrare sätt att logga in i tjänster, men också för att underlätta för organisationer att hantera och anpassa sina egna lösningar till en modernare infrastruktur.

Grundläggande i förändringsarbetet är den Referensarkitektur för identitet och åtkomst, som Inera tillsammans med flera andra organisationer gemensamt tagit fram. Syftet med referensarkitekturen är att ge stöd och förutsägbarhet vid framtagning och utveckling av olika lösningar som hanterar identitet och åtkomst, samt att förbättra samverkan mellan organisationer i deras arbete med regionala och nationella tjänster.

Till toppen av sidan