Gå till innehåll

Informationsutlämning till kvalitetsregister

Med Informationsutlämning till kvalitetsregister kan journaluppgifter överföras automatiskt till de nationella kvalitetsregistren. Det sparar tid för vårdpersonalen som slipper registrera samma information två gånger.

Så fungerar tjänsten

Informationsutlämning till kvalitetsregister utgör en del av den lösning som tagits fram för att minska administrationen och dubbelregistreringen vid rapportering till de nationella kvalitetsregistren. Tjänsten hanterar överföring av uppgifter från anslutna vårdinformationssystem till kvalitetsregistren.

Överföringen sker via Nationella tjänsteplattformen. De tjänstekontrakt som används för att beskriva hur överföringen ska gå till används även för tjänsterna Nationell patientöversikt och Journalen. Det innebär att om din organisation redan är ansluten till någon av de tjänsterna kommer arbetet med test och kvalitetssäkring att underlättas vid anslutning till Informationsutlämning till kvalitetsregister.

Uppgifter hämtas från vårdinformationssystemet när vårdpersonal initierar rapportering till ett kvalitetsregister. Det är endast uppgifter från den vårdgivare som vårdpersonalen tillhör som får hämtas.

Vilka uppgifter som hämtas styrs av respektive kvalitetsregister, som sätter upp regler för vilken information de behöver. De uppgifter som inte kan hämtas automatiskt fylls i manuellt av vårdpersonalen.

Så erbjuds tjänsten

Vårdgivare kan ansluta till tjänsten genom att antingen själv ansluta sitt vårdinformationssystem till Nationella tjänsteplattformen eller genom att anlita en agent.

Förutsättningar

Informationsutlämning till kvalitetsregister erbjuds till

 • regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade
 • organisationer som har blivit kvalificerade som agenter 

För att få ansluta till tjänsten behöver din organisation ha, eller ha haft, en dialog med mottagande kvalitetsregister. Det beror på att vi vill undvika att anslutningar görs utan att det finns ett kvalitetsregister som är berett att ta emot informationen.

För vårdgivare

För att beställa Informationsutlämning till kvalitetsregister behöver din organisation ha tecknat kundavtal med Inera.

För agenter

Agenter kan ansluta till tjänsten för att förmedla den till någon av Ineras kunder. För att beställa anslutning till tjänsten som agent behöver din organisation ha tecknat agentavtal med Inera. 

Det här behöver din organisation göra

För att ansluta till tjänsten behöver din organisation anpassa aktuella informationsmängder i det egna vårdinformationssystemet enligt de tekniska specifikationerna. Därefter genomförs tester och kvalitetssäkring i Ineras testmiljöer för att säkerställa att systemet uppfyller kraven för tjänsten. Läs mer om testprocessen i tjänstens teststrategi. Efter kvalitetssäkring kan vårdinformationssystemet anslutas till Nationella tjänsteplattformen och börja informationsförsörja kvalitetsregister.

Om din organisation väljer att ansluta via agent är det agenten som ansvarar för kvalitetssäkring och anslutning enligt ovan.

Beställ tjänsten

Använd formuläret nedan för att beställa anslutning till Informationsutlämning till kvalitetsregister.

Formulär för förfrågan om tjänst

Teknisk anslutning

Processen för den tekniska anslutningen är densamma oavsett om den hanteras av vårdgivaren själv eller av en agent.

När vi har tagit emot din organisations beställning av tjänsten får ni, eller agenten, kontakt med en av våra leveransansvariga, som kommer att stödja er genom de olika momenten i den tekniska anslutningen.

På ett uppstartsmöte går ni tillsammans igenom anslutningsprocessen, dokumentation och tidsplanering.

Processen ser ut så här i korthet:

 

 • Förberedelser för verifiering: uppstartsmöte, förstudie, teknisk anslutning till testmiljö
 • Verifiering: tester och redovisning av tester, godkännande av tester
 • Etablering av samverkan: tester och redovisning av tester, godkännande av tester
 • Förberedelser för produktionssättning: uppdaterad förstudie, beställa teknisk anslutning till produktionsmiljö
Visa/Dölj mer information

Detaljerad beskrivning av anslutningen

 • Så här går det till

  Här kan du läsa hur varje steg i anslutningen går till:

  1. En leveransansvarig från Inera bokar ett uppstartsmöte med er för genomgång av anslutningsprocessen, dokumentation och detaljerad tidplan.

  2. Skicka in förstudie för SIT/QA. Förstudiemallen hittar du här. Förstudien granskas av Inera och vår kundservice meddelar er när granskningen är klar.

  3. När förstudien är godkänd skickar ni in beställning för SIT. Det görs i beställningsstödet. Beställningen granskas av Inera.

  4. Beställningen konfigureras i Tjänsteadresseringskatalogen. Vår kundservice meddelar er när beställningen är klar och ni har tillgång till de nationella testmiljöerna.

  5. Genomför Verifiering av tjänsteproducent. Resultatet av testerna rapporteras i självdeklarationer som skickas in till Inera för granskning. Vår kundservice meddelar er när granskningen är klar.

  6. När självdeklarationerna är godkända skickar ni in beställning för QA. Det görs i beställningsstödet. Beställningen granskas av Inera.

  7. Beställningen konfigureras i Tjänsteadresseringskatalogen. Vår kundservice meddelar er när beställningen är klar och ni har tillgång till den nationella testmiljön.

  8. Efter godkänd verifiering av tjänsteproducent genomför ni samverkanstester (end-to-end) mot aktuellt kvalitetsregister i produktionslik testmiljö. Resultatet rapporteras in i testunderlag som skickas till Inera för granskning. Vår kundservice meddelar er när granskningen är klar. Mer information om Verifiering av tjänsteproducent och End2End-tester finns här.

  9. Förberedelser inför anslutning till produktionsmiljön:

  • Relevanta avtal ska vara klara och underskrivna
  • Samtliga testresultat ska vara godkända

  10. Skicka in en uppdaterad förstudie för produktionsmiljön. Förstudien granskas av Inera. Vår kundservice meddelar er när förstudien är granskad.

  11. När förstudien för produktionsmiljön är godkänd, beställ anslutning till produktionsmiljö i beställningsstödet. Denna granskas av Inera.

  12. Beställningen konfigureras i Tjänsteadresseringskatalogen. Vår kundservice meddelar er när beställningen är klar.

  13. Nu är din organisation ansluten som tjänsteproducent till Informationsutlämning till kvalitetsregister.

Pris

Via länken nedan hittar du aktuella priser för Informationsutlämning till kvalitetsregister.

Till prislistan

Dokument

Via länken nedan hittar du alla dokument om Informationsutlämning till kvalitetsregister.

Dokument för Informationsutlämning till kvalitetsregister

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan