Gå till innehåll

Informationsutlämning till kvalitetsregister

Med Informationsutlämning till kvalitetsregister kan journaluppgifter överföras automatiskt till de nationella kvalitetsregistren. Det sparar tid för vårdpersonalen som slipper registrera samma information två gånger.

Nationella kvalitetsregister används för att utvärdera och förbättra vården. I registren samlas uppgifter om problem, åtgärder och resultat från genomförd vård. Det finns drygt 100 nationella kvalitetsregister i Sverige, där varje register är specialiserat på en viss sjukdomskategori.

Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Med tjänsten Informationsutlämning till kvalitetsregister kan en del av uppgifterna hämtas automatiskt från patientens journal till kvalitetsregistren. Tjänsten gör också att rapporteringen kan ske på ett enhetligt sätt.

Tjänsten erbjuds till regioner, kommuner och privata utförare som är offentligt finansierade.

Minskad administration

Att göra det så lätt som möjligt att rapportera in uppgifter till kvalitetsregistren är viktigt för att minimera den administrativa bördan för vårdpersonalen. När en del uppgifter kan hämtas automatiskt till kvalitetsregistren minskar dubbelregistreringen för vårdpersonalen, och de administrativa kostnaderna för vårdgivaren blir lägre.

Ökad kvalitet i vården

Genom att automatisera hämtningen av en del uppgifter till kvalitetsregistren ökar mängden uppgifter som rapporteras in. Det skapar bättre förutsättningar för att höja kvaliteten i vården, som exempelvis bättre operationsmetoder och bättre eftervård.

Enhetligt sätt att rapportera

Att kunna rapportera uppgifter till flera kvalitetsregister på ett enhetligt sätt minskar komplexiteten för vårdgivaren och leder till lägre administrativa kostnader.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan