Aktuellt

Stöd för Internet Explorer i Ineras IdP kommer att upphöra

I en framtida release av Legitimeringstjänst IdP för medarbetare kommer vissa underliggande komponenter att behöva uppdateras, vilket medför att stödet för Internet Explorer kommer att upphöra. Tidpunkten för avvecklingen kommer att planeras i samråd med berörda kunder.

Att stödet för Internet Explorer upphör innebär att användare som ska legitimera sig mot Ineras IdP inte kommer att kunna använda Internet Explorer. Andra programvaror som använder Internet Explorer som underliggande komponent kan också påverkas. Exempelvis kan vårdinformationssystem använda Internet Explorer som inbyggd webbläsare.

Om din organisation har kvar någon form av beroende till Internet Explorer vid legitimering mot Legitimeringstjänst IdP för medarbetare så ber vi dig kontakta oss snarast.

Till toppen av sidan