Aktuellt

Validering av IdP:ns robusthet den 11 juni

Som ett led i att skapa kontinuitet i Legitimeringstjänst IdP för medarbetare kommer en krisövning att genomföras den 11 juni. Den görs för att säkerställa att fallback-alternativet för att verifiera giltigheten på SITHS eID-certifikat klarar av den last som förekommer i produktionsmiljön. Krisövningen kommer att påverka inloggning med SITHS eID-apparna, inklusive Mobilt SITHS. Inloggning med Mutual TLS via IdP:n kommer inte att påverkas.

Vid inloggning med SITHS eID-apparna så används Autentiseringstjänsten för att verifiera giltigheten på SITHS eID-certifikatet. Verifieringen kan göras på två sätt, antingen via OCSP-responder eller via spärrlista (CRL). OCSP är som standard den föredragna metoden medan CRL är fallback-alternativet. För att säkerställa att fallbackalternativet fungerar som förväntat och klarar den mängd last som förekommer i produktion så planerar Inera en krisövning där detta valideras under kontrollerade former. Omfattande prestandatester har redan utförts med gott resultat i QA-miljö men fallbackmetoden måste ändå valideras i produktion för att undvika att eventuella problem uppdagas när fallbackmetoden behövs i skarpt läge.

Valideringen kommer att genomföras den 11 juni mellan klockan 06:00 och 10:00.

Under valideringen uppmanar vi anslutna organisationer att inte gå över till eventuell reservrutin då målet är att kunna validera robustheten under normal last för produktion.

Till toppen av sidan