Aktuellt

Certifikatbyte i Legitimeringstjänst IdP för medarbetare påverkar anslutna e-tjänster

I februari 2024 löper de certifikat ut som används av Ineras IdP för signering, och de kommer därför att bytas ut. Det gäller alla miljöer; test, QA och produktion. Organisationer som använder IdP:n för autentisering i sina e-tjänster behöver utföra vissa aktiviteter i samband med certifikatbytet.

Aktiviteterna går ut på att förnya metadata. Beroende på vilket tekniskt protokoll som e-tjänsten använder för sin anslutning, skiljer sig aktiviteterna åt.

För att inte tvinga alla organisationer att göra detta samtidigt kommer det under en tid att finnas stöd för dubbla certifikat. Det vill säga, både gamla och nya certifikat kommer att kunna användas under en övergångsperiod.

Till toppen av sidan