Gå till innehåll

Referensarkitektur för Identitet och åtkomst

Ineras referensarkitekturen för Identitet och åtkomst har som syfte att ge stöd till utformning av it-stöd för att säkerställa att rätt identitet får åtkomst till rätt information vid rätt tillfälle.

Referensarkitekturen är ett underlag som ska användas för att utveckla, anpassa eller nyanskaffa e-tjänster/it-system/it-infrastruktur som behöver, eller levererar, någon form av identitet och åtkomsthantering. Det är viktigt att alla berörda it-system och e-tjänster följer denna arkitektur, för att tekniken ska kunna fungera på rätt sätt genom alla led.

Läs mer om Referensarkitekturen för Identitet och åtkomst

Om referensarkitekturen tillämpas på rätt sätt, blir det möjligt att bland annat:

  • Samordna, enkel och säker singelinloggning (SSO) till lokalt, regionalt och nationellt it-stöd
  • Använda flexibla inloggningssätt anpassade till såväl individen, verksamheten som informationssäkerhetskrav
  • Ge stöd för mobila arbetssätt, både vad gäller användarnas rörlighet och användning av mobila plattformar för informationsåtkomst
  • Ha en samlad och kvalitetssäkrad hantering av användaridentiteter och behörigheter i it-stödet, utan onödig administration
  • Använda flexibla säkerhetslösningar till rimlig kostnad och hanterbar förvaltning

Referensarkitekturen kan appliceras både inom en organisation för lokalt it-stöd, och vid samverkan mellan organisationer, t.ex. för hantering av regionala och nationella e-tjänster.

Översiktsbild

Bilden nedan visar översiktligt vilka nationella e-tjänster och it-system som berörs av denna referensarkitektur och hur de är kopplade till referensarkitekturen.

Illustration Referensarkitekturen för identitet och åtkomst

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan