Gå till innehåll

Vad står begreppen SITHS e-id, SITHS e-id certifikat, SITHS e-id kort och SITHS-kort för?

Med anledning av att SITHS nu uppgraderas med ny teknik för att uppfylla kraven som Digg – Myndigheten för digital förvaltning kräver på en svensk e-legitimation, så behöver vi ha begrepp som tydligt talar om vilka delar av SITHS som innehåller vilken teknik och vilken funktionalitet.

SITHS e-id är ett samlingsbegrepp som omfattar elektroniska identiteter, som kommer att ges ut från den nya PKI-strukturen.

Kort om begreppen:

  • SITHS e-id = Samlingsnamn för elektroniska identiteter utgivna från den nya PKI-strukturen.
  • SITHS e-id certifikat = Certifikat som är utgivna från den nya PKI-strukturen. Dessa kan ha både tillitsnivå 3 (LoA3) och tillitsnivå 2 (LoA2). Det finns olika typer av SITHS e-id certifikat, de som ska anvädas på kort, för mobila bärare eller för att identifiera system och kryptera information vid överföring mellan servrar.
  • SITHS e-id kort = Det nya kortet som är bäraren av SITHS e-id certifikatet. SITHS e-id certifikat kan endast laddas ner på SITHS e-id kort och de gamla SITHS-korten.
  • SITHS-certifikat = Certifikat utfärdade från SITHS CA v1.
  • SITHS-kort = Befintliga kort med SITHS-certifikat utfärdade från SITHS CA v1. Det kommer att gå att uppgradera det ordinarie SITHS-kortet med ett SITHS e-id certifikat med tillitsnivå 3.
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan