Aktuellt

Ny release av SITHS eID Portal

Under torsdag den 21 mars kommer en ny version av SITHS eID Portal att lanseras, version 2.0.7, som innehåller ny funktionalitet och rättningar.

Ny funktionalitet:

  • Det går nu att låsa upp aktiverade reservkort med stöd av ID-administratör i SITHS eID Portal, på samma sätt som för ordinarie kort. Observera att det endast gäller de kort som är beställda i SITHS eID Portal och har ett produktnummer som börjar med 7XX.

Rättningar:

  • Rättningar som rör beställning av reservkort i bunt.
  • Rättning för ytterligare ett tillåtet tecken i personnamn "þ".
  • Rättning för visning i vissa dialoger för personer som bytt personnummer.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan